Quảng Nam: Phát huy hiệu quả Khu DTLS cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng

VHO - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 2003 gửi Sở VHTTDL tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc tham mưu văn bản triển khai thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam về các công trình di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn huyện Bắc Trà My và huyện Tiên Phước.

Quảng Nam: Phát huy hiệu quả Khu DTLS cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng - Anh 1

Du khách thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa

Công văn nêu rõ, để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa (Khu DTLS cách mạng Trung Trung bộ- Nước Oa), huyện Bắc Trà My và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, huyện Tiên Phước, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Bắc Trà My, UBND huyện Tiên Phước tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo số 715-TB/TU ( ngày 15.3.2024) của Tỉnh ủy Quảng Nam. 
Trước đó, ngày 7.3, đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát các công trình di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Bắc Trà My và Tiên Phước. 
Sau khi khảo sát, nghe đại diện lãnh đạo, các cơ quan chức năng báo cáo  thực trạng các công trình di tích nói trên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết kết luận: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Trà My và huyện Tiên Phước thực hiện rất tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, sử dụng Khu DTLS cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng; được nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm và tổ chức các hoạt động giáo dục, ôn lại truyền thống cách mạng tại đây. Tuy vậy, các công trình di tích lịch sử - văn hóa nêu trên vẫn chưa phát huy được tối đa giá trị, nguồn lực hiện có, các hạng mục phụ trợ đã xuống cấp.
Để công tác quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả các di tích nói trên, ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị: Đối với Khu DTLS cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo rà soát quy trình, thủ tục điều chỉnh quy hoạch để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cắm mốc, phân định ranh giới ngoài thực địa từng điểm di tích. 
Chỉ đạo tham mưu sửa đổi Quyết định số 4566 (ngày 26.12.2016) của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt “Đề án tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa, Bắc Trà My” phù hợp với tình hình thực tế. 
Trình cấp thẩm quyền bổ sung kinh phí để sớm sửa chữa, nâng cấp đường vào điểm di tích Khu di tích Khu ủy Khu V, bố trí kinh phí để đảm bảo công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình đang xuống cấp; làm việc với các cơ quan chủ quản các điểm di tích để bàn giao cho huyện Bắc Trà My quản lý, sử dụng (trừ điểm di tích Khu di tích An ninh Khu V).

Quảng Nam: Phát huy hiệu quả Khu DTLS cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng - Anh 2

Khu di tích An ninh khu V

Yêu cầu thường trực huyện ủy Bắc Trà My lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ quản các điểm di tích trong việc bảo vệ, quản lý và sử dụng; chủ động xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết Khu di tích và báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh cho ý kiến, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương theo Quy chế của Tỉnh ủy để thực hiện.
Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống cách mạng về ý nghĩa lịch sử của Khu di tích này trong cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức các hoạt động “về nguồn”, “đi tìm địa chỉ đỏ” để ôn lại truyền thống cách mạng gắn với việc rèn luyện các kỹ năng sống, nhất là trong học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Phát huy hiệu quả Khu DTLS cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa, Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng - Anh 3

Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng 

Đối với Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện các nội dung tại Công văn số 1900 (ngày 9.8.2023) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thi công và báo cáo tiến độ triển khai Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (viết tắt dự án) về Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh khẩn trương triển khai đấu thầu thi công dự án, gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với nhiệm vụ này. Dự án phải hoàn thành trước ngày 24.3.2025.
Thường trực Huyện ủy Tiên Phước lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước tập trung, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của tỉnh, nhất là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để triển khai các hạng mục dự án đúng tiến độ; trong đó, khẩn trương bàn giao mặt bằng trước ngày 1.7.2024 để triển khai thi công.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc