Bình Định:

Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

PHAN HIẾU

VHO - Sáng 10.6, Sở VHTT Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai “Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở VHTT Bình Định Tạ Xuân Chánh cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định có 149 di tích, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 34 di tích quốc gia, 113 di tích cấp tỉnh. Trong những năm qua, UBND tỉnh giao Sở VHTT quản lý hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh, Sở VHTT giao Bảo tàng tỉnh quản lý hệ thống tháp chăm, di tích lịch sử cách mạng và các di tích danh lam thắng cảnh.

Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích - ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị

Bảo tàng Quang Trung quản lý di tích nhà Tây Sơn trên địa bàn huyện Tây Sơn. Đồng thời, các địa phương, các tổ chức, cá nhân đã phối hợp chặt chẽ với Sở VHTT trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy các di tích trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lí và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định, trong đó có tình trạng một vài di tích bị xâm hại.

Tại Hội nghị, Sở VHTT Bình Định thông qua Quyết định số 16 UBND/2024 UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế Quản lý , bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao Sở VHTT trực tiếp quản lý và phát huy 22 di tích; phân cấp cho các địa phương trực tiếp quản lý 127 di tích.

Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích - ảnh 2

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Dương Long nằm trên địa bàn huyện Tây Sơn (Bình Định)

UBND tỉnh Bình Định thống nhất quản lý nhà nước các di tích đã được xếp hạng và công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Sở VHTT là cơ quan chuyên môn có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quản lý nhà nước các di tích trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích quốc gia đặc biệt. Các di tích quốc gia (trừ một số di tích quốc gia gắn với các hoạt động phát huy giá trị về lịch sử, văn hóa hoặc điều kiện quản lý của địa phương) và một số d tích cấp tỉnh về phong trào Tây Sơn trên địa bàn huyện Tây Sơn.

UBND cấp huyện thực hiện việc quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn. Trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích cấp tỉnh (trừ một số di tích cấp tỉnh về phong trào Tây Sơn trên địa bàn huyện Tây Sơn), một số di tích quốc gia (gắn với các hoạt động phát huy giá trị về lịch sử, văn hóa hoặc điều kiện quản lý của địa phương) và các công trình thuộc danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn.

Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích - ảnh 3

Lễ hội Chùa Bà – Cảng thị Nước Mặn tại huyện Tuy Phước là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Đồng thời, phối hợp với Sở VHTT, các sở, ngành liên quan quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích do Sở VHTT, các tổ chức, cá nhân khác trực tiếp quản lý trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về quy chế quản lý , bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đồng thời, các đại biểu đã cho ý kiến dự thảo hướng dẫn của Sở VHTT về việc thành lập ban/ tổ quản lý di tích ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và phát huy di tích trên địa bàn.