Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X

VHO - Sáng 28.3 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương) và Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

Giải thưởng nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền, thông tin đối ngoại; thông qua các tác phẩm/sản phẩm thông tin đối ngoại mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.

Năm 2024 đánh dấu 10 năm Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại ra đời, cũng là một trong nhiệm vụ quan trọng được thực hiện sau khi Kết luận số 57-KL/TW ngày 15.6.2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới được ban hành.

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X - Anh 1

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu tại lễ phát động

Giải thưởng ngày càng được mở rộng, đổi mới, phù hợp với sự phát triển của các loại hình tác phẩm/sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. Điều này cũng đã góp phần thu hút sự tham gia của đông đảo các đối tượng tác giả/nhóm tác giả khác nhau, từ các nhà báo, cho đến các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, học sinh sinh viên, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài…

Ông Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sau 9 mùa, Giải đã khẳng định thương hiệu của một Giải thưởng quốc gia uy tín với nhiều nét độc đáo, riêng biệt. Sự riêng biệt thể hiện trong tính đa dạng, phong phú của 10 hạng mục trao giải. Bên cạnh đó, đối tượng tham dự có sự đa dạng từ trong nước tới nước ngoài, từ cán bộ, đảng viên tới nhân dân, bạn bè quốc tế; từ chuyên nghiệp, bán chuyên tới không chuyên. Giải thưởng không có sự giới hạn nào cho sự đổi mới và sáng tạo.

Theo ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cơ quan thường trực Giải thưởng, trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam đã có nhiều bước tiến lớn; đổi mới tích cực về nội dung và hình thức. Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X được tổ chức sẽ tạo điều kiện để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Do đó, Giải lần này mong muốn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cơ quan báo chí, tác giả/nhóm tác giả trong và ngoài nước.

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X - Anh 2

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng chia sẻ một số thông tin về giải thưởng

Các tác phẩm và sản phẩm không cần ở loại hình báo chí, người thực hiện nội dung bắt buộc là nhà báo. Giải thưởng thu hút mọi đối tượng và lứa tuổi, không giới hạn quốc tịch, vùng miền.

Các nhà sáng tạo nội dung online cũng nằm trong nhóm tác giả được quan tâm. Việt Nam sở hữu một lượng lớn YouTuber, TikToker, nhà sáng tạo nội dung trực tuyến… làm về khám phá, quảng bá các giá trị đẹp về Việt Nam, đất nước, con người. Do đó BTC cũng đặc biệt khuyến khích các nhà sáng tạo nội dung này cùng tìm hiểu giải thưởng và tham gia cuộc thi.

Giải Thông tin đối ngoại lần thứ X xét tặng các tác phẩm/sản phẩm thông tin đối ngoại trong các hạng mục video clip; các sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại; anh; truyền hình; phát thanh; sách; báo in tiếng Việt; báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt; báo in tiếng nước ngoài; báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài.

Về nội dung, Giải thưởng xét tặng tác phẩm/sản phẩm có sức lan toả trong nước và quốc tế; phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Cụ thể, các tác phẩm/sản phẩm giúp đẩy mạnh quảng bá về đất nước Việt Nam hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế…

Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X - Anh 3

Toàn cảnh lễ phát động

Lan toả đến cộng đồng quốc tế lịch sử, truyền thống, hình ảnh, đất nước, con người, văn hoá, thành tựu của công cuộc đổi mới, các giá trị, tư tưởng cao đẹp của dân tộc Việt Nam; lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tôn vinh, giới thiệu giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phản ánh chân thực, đa dạng về thế giới, giới thiệu những tinh hoa văn hóa nhân loại và tư tưởng tiến bộ của thời đại phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, văn hóa của Việt Nam đến với nhân dân.

Khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa…

Các tác phẩm/sản phẩm được xét tặng Giải thưởng trong năm là các tác phẩm/sản phẩm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố, sáng tạo, áp dụng ở trong và ngoài nước, trong thời gian từ ngày 1.7.2023 đến hết ngày 30.6.2024.

Đối với những tác phẩm/sản phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm nêu trên, phải có 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm/sản phẩm được công bố trong thời gian quy định.

Năm nay, BTC khuyến khích các tác giả/ nhóm tác giả gửi tác phẩm/sản phẩm tham gia Giải thưởng bằng file điện tử, gửi về địa chỉ email: giaithongtindoingoai10@gmail.com.

Đối với các hạng mục sách, báo in tiếng Việt và tiếng nước ngoài gửi về địa chỉ: Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam (Số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội). Điện thoại: 02437714353

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 31.7.2024.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc