Bình Định: Tích cực bảo tồn, phát huy văn hóa các DTTS

VHO - Thực hiện Dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch, thời gian qua, Bình Định đã tích cực triển khai nhiều chương trình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS, trong đó nổi bật là truyền dạy cho lớp trẻ về trống K’toang, cồng chiêng và nghề dệt thổ cẩm…

Bình Định: Tích cực bảo tồn, phát huy văn hóa các DTTS - Anh 1

 Sở VHTT Bình Định cùng các nghệ nhân tổ chức lớp truyền dạy cồng chiêng

 Trong năm 2022 và 2023, từ nguồn vốn của Trung ương và tỉnh giao, Bình Định đã tiến hành tu bổ, tôn tạo được một di tích quốc gia; tổ chức hai lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa phi vật thể của đồng bào Bana, Chăm Hroi; bảo tồn, phát huy một lễ hội truyền thống tiêu biểu của đồng bào Bana để khai thác, xây dựng thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, Bình Định cũng đã phân bổ kinh phí hỗ trợ 22 tủ sách cộng đồng cho 22 xã/thị trấn; hỗ trợ thiết bị âm thanh, trang phục truyền thống cho 4 đội văn nghệ được thành lập tại các nhà văn hóa thôn; hỗ trợ trang thiết bị văn hóa, thể thao cho 21 nhà văn hóa, khu thể thao thôn/làng.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, hiện đơn vị đang phối hợp với các huyện An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh thực hiện tuyên truyền lễ hội truyền thống tiêu biểu của đồng bào Bana để khai thác, xây dựng thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; hỗ trợ đầu tư xây dựng 3 điểm đến tiêu biểu. Ngoài ra, tổ chức 3 lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch gắn với việc khai thác giá trị văn hóa truyền thống tại các điểm đến tiêu biểu vùng DTTS và miền núi cho người dân các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Hiệp (huyện Vĩnh Thạnh) và An Toàn (huyện An Lão).

Bình Định: Tích cực bảo tồn, phát huy văn hóa các DTTS - Anh 2

 Những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS ở Bình Định ngày càng được phát huy

Từ kinh phí Dự án 6, tỉnh Bình Định còn thực hiện xây mới, cải tạo, nâng cấp (khuôn viên, tường rào, cổng ngõ, sân bê tông, sơn sửa…) cho 23 nhà văn hóa, khu thể thao thôn/làng; thực hiện hỗ trợ hơn 30 đội văn nghệ được thành lập tại các nhà văn hóa thôn; hỗ trợ trang thiết bị cho 51 nhà văn hóa, khu thể thao thôn; tổ chức 2 lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa phi vật thể; hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn di sản văn hóa…

Chia sẻ với Văn Hóa về công tác truyền dạy nhạc cụ dân tộc như cồng chiêng, trống K’toang và dệt thổ cẩm cho người dân, bà Huỳnh Thi Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở VHTT Bình Định cho biết: “Sau khi có Dự án 6, chúng tôi phối hợp cùng các huyện tổ chức các lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bào cho các đối tượng là người DTTS, đặc biệt là các bạn trẻ. Các lớp học được bà con nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia”.

Qua các lớp truyền dạy, học viên được trang bị những nội dung cơ bản về vị trí, vai trò của văn hóa phi vật thể trong đời sống đồng bào các DTTS nói chung, đồng bào Chăm Hroi, Bana nói riêng; thực trạng việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Định; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Bình Định: Tích cực bảo tồn, phát huy văn hóa các DTTS - Anh 3

 Giữ gìn, phát triển các làng nghề gắn với du lịch sẽ góp phần cải thiện đời sống của đồng bào DTTS ở Bình Định

Mặc dù triển khai chưa lâu, nhưng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (2021-2030), giai đoạn I từ năm 2021-2025 (Chương trình 1719) cũng đã lan tỏa đến cộng đồng và mở ra cơ hội mới để phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Theo bà Huỳnh Thị Anh Thảo, trong thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với ngành Du lịch và các địa phương được thụ hưởng tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, kiểm kê các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, phục dựng lễ hội truyền thống để xây dựng thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. “Tôi tin rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cùng với việc hỗ trợ nguồn lực từ Chương trình 1719, ngân sách địa phương và sự chung tay của cả cộng đồng, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch sẽ góp phần tạo đà cho kinh tế - xã hội cất cánh, thay đổi diện mạo vùng DTTS&MN của tỉnh vốn còn nhiều khó khăn. Đồng thời, tạo cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương”, bà Huỳnh Thị Anh Thảo bày tỏ. 

PHAN HIẾU 

Ý kiến bạn đọc