Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 tại Việt Nam

VHO-Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 301/QĐ-TTg ngày 28.3.2023 thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 tại Việt Nam.

Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 tại Việt Nam - Anh 1

Dự kiến Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 diễn ra trong tháng 8 năm 2023

Theo Quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo); Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ K&ĐT; ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT; ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM; bà Nguyễn Thị Nghĩa, Chủ tịch Hội Thể thao học sinh Việt Nam; ông Đặng Hà Việt, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ VHTTDL; ông Phan Ngọc Tiến, Trưởng Ban Thể thao, Đài Truyền hình Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GD&ĐT.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2023 tại Việt Nam (Đại hội); đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội ở trung ương do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT làm Trưởng ban; quyết định kế hoạch, chương trình công tác của Ban Tổ chức và các tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động của Ban Chỉ đạo và quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo quy chế kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ GD&ĐT; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Bộ GD&ĐT là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; quyết định và tổ chức triển khai kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 sẽ có 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á tham dự.

Số môn thể thao tổ chức thi đấu không quá 6 môn; do Bộ GD&ĐT chủ trì xem xét, quyết định cụ thể; bảo đảm phù hợp với lứa tuổi, điều kiện thực tiễn của thể thao học đường.

Thời gian Dự kiến Đại hội trong tháng 8 năm 2023. Thành phố Đà Nẵng là địa phương đăng cai Đại hội này.

Ý kiến bạn đọc