Tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản

VHO - Ngày 26.3.2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ TN&MT đồng chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản - Anh 1

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị nhằm phổ biến và giới thiệu những nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong các Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11.2023) và kỳ họp bất thường lần thứ 5 (ngày 18.1.2024). Hội nghị được tổ chức kết hợp giữa trực tiếp, trực tuyến với sự tham dự của hơn 500 đại biểu tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  và hơn 50 điểm cầu trong và ngoài nước và phát trên các nền tảng mạng xã hội để bà con trên khắp thế giới có điều kiện theo dõi.

Hội nghị đã nghe đại diện của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, các Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng giới thiệu các điểm mới trong nội dung Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản liên quan trực tiếp đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, với các quy định mới này, quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam đã được quy định một cách cụ thể, rõ ràng và theo hướng mở rộng hơn.

 Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức đúng ngày 26.3 tròn 20 năm Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài ra đời, thể hiện sự coi trọng cao độ công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nhằm triển khai Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và gần đây là Kết luận 12, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  đã tích cực nghiên cứu, tham mưu và kiến nghị sửa đổi các chính sách pháp luật liên quan đến Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài , đặc biệt là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp của bà con trong quá trình triển khai các Luật này cũng như đề nghị các cơ quan liên quan ghi nhận các đề xuất của bà con để tiếp tục thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng cũng như các quy định của Luật để đưa Luật vào cuộc sống.

Trong thời gian qua, Ủy ban Nhà nước về Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  đã phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan, các hội đoàn Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến trong các lĩnh vực quốc tịch, đất đai, nhà ở, căn cước... phục vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Cụ thể như phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội tổ chức nhiều Tọa đàm lấy ý kiến bào ở từng nước, từng khu vực về chính sách pháp luật liên quan, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, thường xuyên lấy ý kiến kiều bào về chính sách pháp luật thông qua kênh Khảo sát ý kiến của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  trên hệ thống website của Bộ Ngoại giao... Qua đó, kiều bào đã có có dịp bày tỏ nhiều ý kiến và đề xuất về các vấn đề quan tâm, trong đó có các vấn đề mang tính thời sự.

Tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản - Anh 2

Hội nghị được tổ chức kết hợp giữa trực tiếp, trực tuyến với sự tham dự của hơn 500 đại biểu tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  và hơn 50 điểm cầu trong và ngoài nước

Ủy ban Nhà nước về Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  đã tích cực, chủ động đóng góp ý kiến vào các dự thảo sửa đổi các luật liên quan đến Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài , đặc biệt là nhiều nội dung đã được Quốc hội 15 thông qua trong thời gian qua, cụ thể như: Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Căn cước 2023.

Hướng sửa đổi phần liên quan đến Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  trong các luật này là đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài như công dân trong nước, quy định các thủ tục, giấy tờ phù hợp với điều kiện sinh sống ở nước ngoài, tháo gỡ các vướng mắc tồn tại, tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Trải qua một quá trình lâu dài, từ xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, đến nay, về cơ bản đã hình thành khung chính sách, pháp lý liên quan đến Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con về nước sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh.

Trong thời gian tới, Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm rà soát chính sách pháp luật liên quan, hướng tới hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, giải quyết các vướng mắc và đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài .

Phát biểu tại các điểm cầu, bà con kiều bào đánh giá cao việc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài  đã kịp thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan soạn thảo và thẩm tra các Luật trên phổ biến các nội dung mới tới bà con. Đồng thời, bày tỏ cảm ơn các cơ quan soạn thảo, thẩm tra các luật trên đã tiếp thu, ghi nhận và phản ánh nhiều nguyện vọng, ý kiến đóng góp của bà con trong quá trình xây dựng luật vào nội dung các Luật kể trên. Bà con khẳng định với các điểm mới này của các Luật, quyền của người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản đã được mở rộng hơn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với bà con. Bà con cũng hy vọng rằng các văn bản hướng dẫn sẽ tiếp tục quy định chi tiết các nội dung này để tạo điều kiện cho bà con đầu tư mạnh mẽ hơn trong nước trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản.

NGUYÊN PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc