Tổ chức trại sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”

VHO - Trại sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề “Sống mãi với thời gian” do Bộ VHTTDL giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhằm phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ trong sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2030), 85 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2030).

Tổ chức trại sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” - Anh 1

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động tại Lễ phát động sáng tác VHNT Sống mãi với thời gian (ngày 18.12.2022 tại TP Hải Phòng). Ảnh: Trần Huấn

Trại sáng tác là hoạt động đầu tiên của Bộ VHTTDL nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021; cụ thể hóa Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; đồng thời, thu hút, phát huy tối đa sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chất lượng, có quy mô, tầm vóc và tư tưởng lớn.

Trong nhiều năm qua, lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, từ Đề cương văn hóa năm 1943 đến Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức năm 1946 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cho đến khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập sâu và rộng với quốc tế. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" đã xác định văn học nghệ thuật là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" tiếp tục khẳng định: Phát triển văn học, nghệ thuật là một trong các nhiệm vụ then chốt.

Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, Trưởng ban Tổ chức Trại cho biết: “Việc lần đầu tiên tổ chức Trại sáng tác là một hoạt động minh chứng cụ thể cho ngành văn hóa thể thao và du lịch đang tích cực triển khai các quan điểm, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra. Không phải ai khác mà chính đội ngũ văn nghệ sĩ của đất nước với tinh thần yêu nước, với sức sáng tạo không ngừng, với phẩm chất trân quý, sẽ là chủ nhân của các tác phẩm văn học nghệ thuật trong tương lai sắp tới”.

Các thể loại sáng tác tham gia trại phong phú đa dạng như: Đối với văn học là tiểu thuyết và trường ca; Sân khấu là Kịch nói, Tuồng, Chèo, Cải lương, Ca kịch; Âm nhạc là giao hưởng, hợp xướng, nhạc kịch; Múa là thơ múa, tổ khúc và kịch múa…

Các sáng tác dự thi hướng tới đề tài về cách mạng trong thời kỳ đổi mới; ca ngợi về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; những thắng lợi và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; phản ánh hiện thực xã hội; phản ánh người tốt việc tốt; xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước tình hình và yêu cầu mới; ca ngợi tình yêu với quê hương, đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới…

Trại sáng tác khu vực phía Bắc sẽ diễn ra từ ngày 19 - 25.10 tại Nhà sáng tác Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Tham gia trại sáng tác là 23 văn nghệ sĩ khu vực phía Bắc. Trại sáng tác khu vực phía Nam dự kiến diễn ra từ ngày 28.10 - 3.11 tại Nhà sáng tác Vũng Tàu, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham gia trại sáng tác là 26 văn nghệ sĩ khu vực phía Nam. Các tác giả tham gia được Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam giới thiệu và một số tác giả tự do được Hội đồng thẩm định lựa chọn.

Trong khuôn khổ trại sáng tác, các văn nghệ sĩ có nhiều hoạt động như tọa đàm trao đổi, định hướng nội dung sáng tác; viết đề cương, bản thảo tại Nhà sáng tác; đi thực tế tại Làng văn hóa kiểu mẫu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh; Khu di tích văn hóa tỉnh Bắc Ninh đối với trại viên tham gia trại sáng tác khu vực phía Bắc và đi thực tế tại Khu di tích quê hương chị Võ Thị Sáu, huyện Đất đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; thăm quan các khu di tích lịch sử, văn hóa tại thành phố Vũng Tàu đối với trại viên tham gia trại sáng tác khu vực phía Nam.

Bản thảo tác phẩm được chọn, hoàn thiện sẽ được Nhà nước đầu tư chuyển thể, dàn dựng.

ĐÀO ANH

Ý kiến bạn đọc