Cuộc thi sáng tác ảnh thời sự - nghệ thuật về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

VHO - Trung tâm Thông tin Triển lãm TP.HCM tổ chức Cuộc thi sáng tác ảnh thời sự - nghệ thuật chủ đề “Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM”. Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 14.4 đến ngày 10.5.

Cuộc thi sáng tác ảnh thời sự - nghệ thuật về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Anh 1

Đông đảo công chúng tham quan không gian triển lãm “Hình ảnh và hình tượng Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM

Cuộc thi nhằm góp phần thiết thực tuyên truyền những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho nét đẹp văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh thấm sâu trong đời sống của người dân thành phố, là động lực tinh thần, là nguồn sức mạnh đặc thù của con người ở Thành phố mang tên Bác. Bên cạnh đó, cuộc thi còn nhằm tuyên tuyền, giới thiệu những mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP Thủ Đức và các quận, huyện; góp phần động viên cán bộ, đảng viên, CVC-NLĐ công tác trong lĩnh vực văn hóa - thể thao và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Cuộc thi “Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM” dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM (trừ các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo). Tác phẩm tham gia dự thi thể hiện việc xây dựng, hình thành và phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố. Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm có tính phát hiện những mô hình hay, cách làm mới sáng tạo trong quá trình tham gia xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM.

Ảnh dự thi là ảnh bộ, mỗi bộ từ 3-5 ảnh (mỗi bộ là một tác phẩm). Ban Tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi. Tác giả gửi file ảnh dự thi theo email: thianhnghethuat.tttl@gmail.com với các thông tin: Tên tác giả, đơn vị, số điện thoại, địa chỉ, tên tác phẩm và chú thích. Không ghi tên tên tác giả, tác phẩm và chú thích trên ảnh.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 14.4 đến ngày 10.5; Ban Giám khảo chấm giải từ ngày 11-16.5. Dự kiến công bố giải thưởng ngày 19.5.2023. Về cơ cấu giải thưởng: Ban Tổ chức trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 10 giải khuyến khích.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc