Có hẹn với Quảng Trị, tháng 7 này  

BẢO AN
VHO - Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 được tổ chức vào tháng 7 nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, kêu gọi mọi người chung tay đấu tranh, gìn giữ, xây dựng cuộc sống hòa bình, thịnh vượng, bền vững cho quê hương, đất nước và nhân loại; tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của Tổ quốc; tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, những mất mát đau thương do chiến tranh gây ra. Lần đầu tiên một lễ hội không có lễ bế mạc được tổ chức nhằm nhấn mạnh thông điệp “hòa bình không có điểm kết thúc".

Multimedia