Kiên Giang:

Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em

THẾ HẠNH

VHO - Sở LĐ,TB&XH phối hợp với UBND huyện Châu Thành diễn ra lễ phát động cấp tỉnh Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Kiên Giang năm 2024, với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.

Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em - ảnh 1

Trao học bổng và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Trẻ em tỉnh Kiên Giang, đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động xã hội nâng cao nhận thức về Luật Trẻ em; quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25.12.2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động vì trẻ em Kiên Giang và các Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành về công tác trẻ em giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030. Ưu tiên nguồn lực để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, giao lưu với nội dung bổ ích, phù hợp với trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em.

Triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên trong việc chung tay chăm lo cho trẻ em.

Các cấp, các ngành, sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà tài trợ, các đơn vị, tổ chức, gia đình, cá nhân tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em triển khai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt các mục tiêu bảo vệ trẻ em, đặc biệt “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.

Tại buổi lễ phát động, từ nguồn ngân sách tỉnh và các đơn vị hỗ trợ, các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Châu Thành và các đơn vị, nhà tài trợ đã trao tặng 30 suất học bổng, 150 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học khá, giỏi với tổng trị giá 160.500.000 đồng.