Hải Dương phát động sáng tác kịch bản sân khấu về gia đình

VHO- Sở VHTTDL Hải Dương vừa phát động Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền về hệ giá trị gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.

Hải Dương phát động sáng tác kịch bản sân khấu về gia đình - Anh 1

Ảnh minh họa

Ban Tổ chức kỳ vọng Cuộc thi nhằm tạo ra những tác phẩm tốt để phục vụ tuyên truyền về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; tạo môi trường để các nghệ sĩ trong tỉnh giao lưu, sáng tác nhiều tác phẩm mới, giá trị. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, nâng cao nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng trong việc kế thừa, gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Theo đó, nội dung các tác phẩm dự thi cần tập trung phản ánh chân thực, đa dạng những vấn đề về gia đình, bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; đề cao các giá trị nhân văn, đời sống tinh thần phong phú cũng như phẩm cách tốt đẹp con người Việt Nam trong gia đình và xã hội; lên án các hành vi xấu, trái với luân thường đạo lý, các hành vi bạo lực, bạo hành trong gia đình...

Đặc biệt, nhấn mạnh và phát huy vai trò, trách nhiệm của ông bà, cha mẹ, nhà trường, xã hội trong việc tuyên truyền và nêu gương về đạo đức, lối sống, chuẩn mực văn hóa ứng xử; giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Đồng thời, biểu dương các điển hình gia đình; gương người tốt, việc tốt trong hoạt động công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, xã hội văn minh. 

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được tham gia dự thi tối đa 5 tác phẩm. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15.7.2023. 

Q.VY

 

 

Ý kiến bạn đọc