Đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

QUỲNH VY

VHO - Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 1667 /QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tại những vùng có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống - ảnh 1

Lớp tập huấn góp phần đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Ảnh minh họa: T.L

Việc tổ chức lớp tập huấn góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyền truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tập trung các nội dung về tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, ứng xử của cá nhân, cộng đồng đối với vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó thay đổi thái độ, ứng xử và hành vi của cá nhân, cộng đồng đối với vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Đồng thời, bồi dưỡng cho đội cán bộ, công chức văn hóa cơ sở kiến thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại những vùng có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao trên địa bàn Bắc Kạn.

Theo đó, trong Quý III năm 2024, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Sở VHTTDL Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tại những vùng có tỷ lệ kết hôn sớm, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn cao trên địa bàn Bắc Kạn.

Tham gia tập huấn có 90 học viên là người dân tộc thiểu số và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Bắc Kạn.

Các học viên sẽ được các chuyên gia, nhà nghiên cứu trao đổi, phổ biến 4 chuyên đề về: Công tác quản lý nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho đồng bào các dân tộc thiểu số; Thực trạng vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay; Những tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây nên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung và trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói riêng trong giai đoạn hiện nay, kiến nghị và đề xuất.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn, hôn nhân cận huyết, cưỡng ép kết hôn, cưỡng ép ly hôn gây nên tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải phù hợp với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc