Thành lập Hội đồng Tư vấn du lịch

VH- Chiều ngày 14.3, Hội đồng Tư vấn du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra mắt và họp phiên đầu tiên.

Đây là Hội đồng Tư vấn du lịch cấp tỉnh đầu tiên trong cả nước, được thành lập nhằm tư vấn cho lãnh đạo địa phương về các vấn đề trong phát triển du lịch. Hội đồng có 14 thành viên, là các chuyên gia và nhà quản lý về lữ hành, lưu trú, hàng không, truyền thông…, tham gia trên tinh thần tự nguyện. Hội đồng sẽ dự báo, đề xuất định hướng phát triển du lịch trên cơ sở xu hướng phát triển du lịch của thế giới và các nguyên tắc của du lịch có trách nhiệm, đảm bảo tăng trưởng bền vững; phát hiện, thẩm định các vấn đề cụ thể mà ngành du lịch Huế đang phải đối mặt, đề xuất các giải pháp phù hợp và khả thi thông qua việc khảo sát, đánh giá, thu thập thông tin về các hoạt động du lịch, lữ hành, khách sạn và các dịch vụ liên quan khác; hỗ trợ và huy động các nguồn lực khác của xã hội trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch.

Thùy An

Ý kiến bạn đọc