Quảng Ngãi: Tăng cường công tác quản lý đối với sản phẩm du lịch mạo hiểm

VHO – Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh các sản phẩm du lịch tính chất mạo hiểm, đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Quảng Ngãi: Tăng cường công tác quản lý đối với sản phẩm du lịch mạo hiểm - Anh 1

Tuân thủ các quy định về điều kiện đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch

Theo đó, Sở VHTTDL tỉnh đề nghị cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan, tuân thủ các quy định về điều kiện đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31.12.2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Chủ động kiểm tra, bảo trì, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị. Rà soát quy trình phục vụ, xây dựng phương án phòng chống rủi ro, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng xử lý tình huống, cứu hộ, cứu nạn cho đội ngũ nhân viên, đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong việc cung cấp sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm.
Đối với khu du lịch cấp tỉnh Lý Sơn, Mỹ Khê, các khu, điểm du lịch khác và khu vực có cung cấp các sản phẩm dịch vụ du lịch có tính chất mạo hiểm chủ động rà soát tổng thể, đánh giá nguy cơ, cảnh báo các tình huống có thể xảy ra đối với hoạt động du lịch mạo hiểm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất thường. Xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn; rà soát, bố trí, ưu tiên nâng cấp các điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, biển báo, chỉ dẫn... nhằm tăng khả năng tiếp cận, nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ an toàn trong khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm.

Quảng Ngãi: Tăng cường công tác quản lý đối với sản phẩm du lịch mạo hiểm - Anh 2

Đảm bảo an toàn cho du khách tham quan

Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp trực tiếp kinh doanh các sản phẩm du lịch tại Điều 8 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP phải tuân thủ quy định theo điểm 1 Công văn này. Trường hợp không trực tiếp kinh doanh lưu ý sử dụng dịch vụ của tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch.
UBND cấp huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật thông tin về các sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm trên địa bàn. Tăng cường truyền thông, tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, khách du lịch trong quá trình cung cấp và sử dụng các sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm.
Chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp sản phẩm du lịch có tính chất mạo hiểm trên địa bàn để phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch. Rà soát các loại hình sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch (hiện có trên địa bàn huyện) chưa được quy định trong Luật Du lịch, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP để kiến nghị, đề xuất đưa vào danh mục các sản phẩm du lịch cần được tăng cường quản lý trong quá trình sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật.

NHƯ ĐỒNG
 

Ý kiến bạn đọc