Lấy ý kiến Nhân dân phương án đặt tên nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

THÙY TRANG

VHO - UBND xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM đang triển khai lấy ý kiến Nhân dân về việc đặt tên đồng chí Lê Khả Phiêu (1931-2020) cho đoạn đường Quốc lộ 1 từ vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) đến ranh tỉnh Long An (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh).

Theo đó, việc triển khai lấy ý kiến nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc đặt tên đường để tôn vinh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và là một trong những người chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố.

Theo UBND xã Bình Chánh, nội dung lấy ý kiến là việc địa phương dự kiến đặt tên đồng chí Lê Khả Phiêu cho đoạn đường Quốc lộ 1 từ vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) đến ranh tỉnh Long An (xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh) với chiều dài 9.420m và lộ giới 120m.

Đại diện các hộ dân đang sinh sống tại mặt tiền đường và hẻm tuyến đường Quốc lộ 1, bao gồm các ấp: 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16 và 17: Thông qua Phiếu khảo sát được cung cấp bởi Trưởng ấp, đại diện các hộ dân điền thông tin, đóng góp ý kiến vào phiếu và nộp lại cho Trưởng ấp.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương qua các thời kỳ; những người am hiểu quá trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - lịch sử của địa phương; đảng viên, hội viên, đoàn viên tiêu biểu: Thông qua Phiếu khảo sát được cung cấp tại Hội nghị lấy ý kiến.

Đối với Nhân dân có nguyện vọng tham gia đóng góp ý kiến về việc đặt tên đường: Liên hệ với Trưởng ấp thuộc địa bàn quản lý để nhận Phiếu khảo sát và thực hiện khảo sát. 

UBND xã Bình Chánh cũng đính kèm thông tin tiểu sử nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng với Phiếu khảo sát.

Thời gian lấy ý kiến, từ ngày 17-25.4.2024.