Công bố gần 200 tài liệu lưu trữ gốc về Chiến dịch Điện Biên Phủ

VHO - Khối tài liệu lưu trữ về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và Hội nghị Genève năm 1954 là một trong những khối tài liệu đặc biệt giá trị, phản ánh một phần lát cắt của lịch sử dân tộc vẻ vang, hào hùng giữa thế kỷ XX.

Công bố gần 200 tài liệu lưu trữ gốc về Chiến dịch Điện Biên Phủ - Anh 1

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ)  giới thiệu tài liệu lưu trữ quốc gia về Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Genève năm 1954

Ngày 5.4, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ) đã tổ chức giới thiệu tài liệu lưu trữ quốc gia về Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Genève năm 1954, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1957-7.5.2024) và 70 năm ngày ký Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.

Công bố gần 200 tài liệu lưu trữ gốc về Chiến dịch Điện Biên Phủ - Anh 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp họp bàn quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 12/1953 (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

Dịp này, Trung tâm giới thiệu gần 200 tài liệu lưu trữ gốc trong khoảng hàng nghìn tài liệu lưu trữ để công chúng có điều kiện tiếp cận và giới thiệu nguồn tài liệu lưu trữ mà Nhà nước đang quản lý.

Nội dung khối tài liệu lưu trữ về Chiến dịch Điện Biên Phủ gồm hoàn cảnh lịch sử, quá trình chỉ đạo, sự chuẩn bị chiến dịch; diễn biến và kết quả, ý nghĩa của chiến dịch; quá trình quân dân cả nước phối hợp cùng chiến trường Điện Biên Phủ; dư luận và tình cảm bạn bè quốc tế về chiến dịch; chính sách của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với các thương bệnh binh và với các hàng binh.

Công bố gần 200 tài liệu lưu trữ gốc về Chiến dịch Điện Biên Phủ - Anh 3

Các tài liệu được giới thiệu

Bên cạnh đó là các tài liệu về tinh thần lạc quan chiến đấu và phục vụ chiến đấu của quân và dân ta trong chiến dịch; về sự lãnh đạo tài tình, những quyết sách, chiến lược nhạy bén của Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam, về sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, toàn quân quyết tâm chiến thắng trong đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc; về vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Tổng Chỉ huy chiến dịch...

Ngoài ra, nội dung tài liệu lưu trữ về Hội nghị Genève về lập lại hòa bình ở Đông Dương năm 1954 gồm những tài liệu, hình ảnh về hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả Hội nghị Genève. Đặc biệt, trong số này có nhiều bản tuyên bố về lập trường, quan điểm của các bên tham gia hội nghị, về sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam...

Công bố gần 200 tài liệu lưu trữ gốc về Chiến dịch Điện Biên Phủ - Anh 4

Tài liệu về các sự kiện này được hình thành trong quá trình của các cơ quan tổ chức nhà nước thuộc các phòng: Phủ Thủ tướng, Quốc hội, Bộ Lao động, Bộ Nội vụ, Ủy ban Kháng chiến Hành chính Liên khu III, Ủy ban Hành chính Khu tự trị Tây Bắc, Ủy ban Kháng chiến Hành chính khu Tả Ngạn, Nha Giao thông, Tài liệu ảnh thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954), tài liệu ảnh của Bộ Ngoại giao, tài liệu, tư liệu, sách, báo có nguồn gốc cá nhân của GS Đặng Thai Mai, Đại tá - Đại sứ Hà Văn Lâu...

Công bố gần 200 tài liệu lưu trữ gốc về Chiến dịch Điện Biên Phủ - Anh 5

Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III nhấn mạnh, trong số tài liệu bảo quản tại Trung tâm, khối tài liệu về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và Hội nghị Genève năm 1954 là một trong những nguồn tài liệu quan trọng phản ánh một phần lát cắt của lịch sử dân tộc giữa thế kỷ XX.

"Tài liệu, tư liệu, hình ảnh về Chiến dịch Điện Biên Phủ và về Hội nghị Genève bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III là minh chứng hết sức quan trọng góp phần phục vụ nghiên cứu khoa học về các sự kiện lịch sử, quân sự, ngoại giao và lịch sử dân tộc Việt Nam, đồng thời có giá trị to lớn góp phần thiết thực vào việc nghiên cứu, giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta", bà Trần Việt Hoa nhấn mạnh.

Công bố gần 200 tài liệu lưu trữ gốc về Chiến dịch Điện Biên Phủ - Anh 6

Hiện tại, trong công tác khai thác khối tư liệu này, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đang phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, Sở VHTT Hà Nội tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, xuất bản sách.

Đặc biệt, Trung tâm đang phối hợp Lưu trữ Quốc gia Pháp, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức triển lãm Quan hệ Việt Nam - Pháp: Từ Điện Biên Phủ đến đối tác chiến lược từ nguồn tài liệu của nhiều cơ quan, tổ chức.

PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc