Bảo tồn trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú ở Điện Biên

VHO- Bộ VHTTDL vừa ban hành quyết định về việc tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bảo tồn trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú ở Điện Biên - Anh 1

Trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Khơ Mú ở Điện Biên

Theo đó, tại Quyết định 3467/QĐ-BVHTTDL, Bộ VHTTDL giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và nhân rộng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú, tỉnh Điện Biên gắn với xây dựng nông thôn mới trong Quý IV năm 2023.

Cụ thể, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Từ đó, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các vùng miền, cộng đồng, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Theo kế hoạch, việc tổ chức tập huấn về nâng cao năng lực bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Tổ chức hướng dẫn thực hành, truyền dạy các kỹ thuật bung, se sợi, dệt, may, thêu, trang trí họa tiết trên trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú tại bản Kéo, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Tổ chức tuyên tuyền, giới thiệu, quảng bá mô hình tiêu biểu về công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú bao gồm sản xuất các chuyên đề, phóng sự tuyên truyền giới thiệu, quảng bá mô hình tiêu biểu về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú tại tỉnh Điện Biên.

Bảo tồn trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú ở Điện Biên - Anh 2

Người Khơ Mú ở Điện Biên  đời sống văn hóa và tinh thần phong phú

Bộ VHTTDL yêu cầu việc xiệc xây dựng mô hình về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống phải phù hợp với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương; gắn kết các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, du lịch địa phương.

Qua đó, động viên, khích lệ đồng bào dân tộc Khơ Mú tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống; phát huy vai trò chủ thể của đồng bào trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Đồng thời, khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú gắn với phát triển du lịch, từng bước đưa các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng thu hút du khách.

Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền, quảng bá hiệu quả; duy trì hoạt động và triển khai nhân rộng mô hình đảm bảo vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc vừa phát triển du lịch; căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tổ chức mở lớp về bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống dân tộc Khơ Mú và các dân tộc thiểu số trên địa bàn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ở Điện Biên.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc