Rạp chiếu phim thực thi quy định mới về miễn, giảm giá vé cho trẻ em, người khuyết tật

VHO- Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2023, trong đó có nhiều quy định đáng chú ý về khung giờ chiếu phim Việt Nam, phim cho trẻ em, đặc biệt là các quy định miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Rạp chiếu phim thực thi quy định mới về miễn, giảm giá vé cho trẻ em, người khuyết tật - Anh 1

 Trung tâm Chiếu phim quốc gia áp dụng giảm 20% giá vé theo quy định đối vo<>i 16 tuổi

 Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành chia sẻ, giảm giá vé cho các đối tượng đặc biệt theo quy định tại Nghị định 131/2022/ NĐ-CP là những quy định có giá trị nhân văn. Kể từ thời điểm sau 1.1.2023, các đối tượng được quy định tại Nghị định gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá vé xem phim. Quy định này nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần, thu hút ngày càng đông các đối tượng khán giả đến rạp xem phim. “Vì quy định mới thực thi trong một thời gian ngắn nên chưa có thống kê cụ thể về tỉ lệ khán giả thuộc những trường hợp này đến các rạp chiếu. Để nâng cao hiệu quả thực thi của quy định pháp luật, công tác tuyên truyền về những quy định mới cần đẩy mạnh hơn nữa…”, theo Cục trưởng Vi Kiến Thành.

Cụ thể, điều 10 quy định miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật được giảm ít nhất 20% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé; người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

Một số quy định thu hút sự chú ý, về tỉ lệ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em trong hệ thống rạp chiếu phim được quy định tại điều 9. Theo đó, phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp chiếu phim, đặc biệt vào các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ. Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp kết thúc trước 22 giờ, cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 23 giờ.

Q. Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia Vũ Đức Tùng cho biết, từ 1.1.2023, Trung tâm đã triển khai việc miễn, giảm giá vé cho các đối tượng người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đúng quy định tại Nghị định 131/2022/NĐ-CP. Để đảm bảo hiệu quả thực thi của quy định mới, Trung tâm đã ban hành Quyết định về việc giảm giá vé, trong đó quy định cụ thể từng mức giảm: Giảm 20% giá vé theo quy định đối với trẻ em (người dưới 16 tuổi), người cao tuổi (công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên), người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giảm 50% giá vé theo quy định đối với người khuyết tật nặng. 100% giá vé giảm đối với người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em dưới 0.7m đi kèm với người lớn.

Đại diện phòng vé Trung tâm Chiếu phim quốc gia cho biết, mức giảm trên chỉ áp dụng khi mua vé tại quầy (không áp dụng khi mua online). Các đối tượng khán giả được giảm giá phải xuất trình giấy tờ chứng minh khi mua vé xem phim và trước khi vào phòng chiếu.

“Sau khi áp dụng việc giảm giá vé theo quy định tại Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, trong hai tháng qua số tiền giảm trung bình khoảng 150 triệu đồng/tháng”, Quyền Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia Vũ Đức Tùng cho biết. 

 BẢO ANH

Ý kiến bạn đọc