Quảng Ngãi: Khẩn trương thực hiện kiểm kê di tích đảm bảo chặt chẽ, khoa học

VHO - Chiều 20.9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn chủ trì buổi làm việc với Sở VHTTDL tỉnh để nghe và cho ý kiến về quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi: Khẩn trương thực hiện kiểm kê di tích đảm bảo chặt chẽ, khoa học - Anh 1

Quang cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh báo cáo quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; đặc biệt là việc phân cấp quản lý di tích và bảo vệ, phát huy giá trị di tích; bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cho các địa phương, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của Nhân dân; giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc.
Theo Sở VHTTDL, toàn tỉnh có 254 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt, 32 di tích cấp quốc gia, 153 di tích cấp tỉnh, 69 di tích có Quyết định bảo vệ và đăng ký bảo vệ. Qua rà soát, chỉ có 98/254 di tích được cắm mốc giới, 41/254 di tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khoảng 50/254 di tích bị lấn chiếm, xâm hại, trong đó có cả những di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt.

Quảng Ngãi: Khẩn trương thực hiện kiểm kê di tích đảm bảo chặt chẽ, khoa học - Anh 2

Di tích thắng cảnh thác Cao Muôn, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đề nghị Sở VHTTDL đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 28/2013/QĐ-UBND ngày 24.6.2013 của UBND tỉnh; làm việc với các địa phương để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định về quản lý di tích. Trên cơ sở đó, nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo quy định về quản lý di tích theo nguyên tắc phân cấp triệt để cho các địa phương. Đồng thời bổ sung các quy định về sử dụng kinh phí để phục vụ cho công tác quản lý, khai thác, tu bổ di tích, các nội dung phù hợp với thực tiễn, đảm bảo được tính khả thi, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở VHTTDL khẩn trương thực hiện kiểm kê di tích trên địa bàn đảm bảo chặt chẽ, khoa học; nghiên cứu, lập hồ sơ xếp hạng di tích theo đúng quy định.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc