200 hình ảnh, hiện vật tại Triển lãm “Chung một con đường”

VHO- Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2023), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Triển lãm Chung một con đường. Gần 200 tài liệu, hiện vật lịch sử được giới thiệu tại triển lãm góp phần làm nổi bật vai trò của Tổng Hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam (Nhà và Hầm D67) trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

200 hình ảnh, hiện vật tại Triển lãm “Chung một con đường” - Anh 1

Ngày 14.4.1975, Tại Tổng Hành dinh (Nhà D67), Bộ Chính trị quyết định đặt tên chiến dịch Sài Gòn - Gia Định là chiến dịch Hồ Chí Minh

Nhà và Hầm D67 là một di tích lịch sử - cách mạng có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nơi đây, từ năm 1968 - 1975 đã trở thành Tổng Hành dinh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nơi tổ chức nhiều cuộc họp cơ mật của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đưa ra nhiều quyết sách chiến lược đối với cách mạng miền Nam.

Đặc biệt, từ cuối năm 1974, nắm bắt xu hướng thay đổi của tình hình chiến trường miền Nam, Bộ Chính trị đã kịp thời đưa ra những chỉ đạo chiến lược, then chốt. Trong khoảng 75 ngày (8.1.1975- 25.3.1975), Bộ Chính trị đã ba lần thay đổi quyết sách chiến lược từ: “Giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976”; đến “Giải phóng miền Nam trong năm 1975”; cuối cùng là “Giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975”. Những chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo, kịp thời đó đã huy động tổng lực sức người, sức của của toàn dân tộc, làm nên sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

200 hình ảnh, hiện vật tại Triển lãm “Chung một con đường” - Anh 2

Hội Nghị Bộ chính trị mở rộng (18.12.1974 - 8.1.1975)

Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975- 30.4.2023), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Triển lãm Chung một con đường, giới thiệu gần 200 tài liệu, hiện vật tiêu biểu. Những hình ảnh, hiện vật lịch sử làm nổi bật vai trò của Tổng Hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam (Nhà và Hầm D67) trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975; nhấn mạnh sự chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng từ Tổng Hành dinh đến khắp các mặt trận, vào những thời khắc quan trọng nhất của cách mạng miền Nam. Những quyết sách đó đã tạo thế và lực quan trọng cho cách mạng miền Nam toàn thắng, non sông thu về một mối, Bắc Nam sum họp một nhà.

200 hình ảnh, hiện vật tại Triển lãm “Chung một con đường” - Anh 3

Ngày 30.4.1975, xe tăng quân giải phóng húc đổ cánh cửa thép tiến vào Dinh Độc Lập

Tại triển lãm, công chúng có cơ hội được tham quan, tiếp cận nhiều tư liệu lịch sử giá trị, gắn với vai trò của Nhà và Hầm D67 trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Một số hình ảnh điểm nhấn được trưng bày: Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng (18.12.1974- 8.1.1975), đây là Hội nghị đặt nền tảng quan trọng cho Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Tại đây, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết lịch sử: thông qua Kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975- 1976, nhưng nhấn mạnh cả năm 1975 là thời cơ và nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975; Ngày 14.4.1975, cũng tại Tổng Hành dinh (Nhà D67), Bộ Chính trị quyết định đặt tên Chiến dịch Sài Gòn - Gia Định là Chiến dịch Hồ Chí Minh; Hình ảnh Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh tại chỉ huy sở tiền phương, tháng 4.1975, gồm: Đại tướng Văn Tiến Dũng -Tư lệnh Chiến dịch, Đồng chí Phạm Hùng - Chính ủy, Đồng chí Lê Đức Thọ - Đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại mặt trận.

200 hình ảnh, hiện vật tại Triển lãm “Chung một con đường” - Anh 4

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc tin Chiến thắng ngày 30.4.1975

Nhiều hình ảnh xúc động về chiến thắng lịch sử của dân tộc cũng được trưng bày: hình ảnh xe tăng quân giải phóng húc đổ cánh cửa thép tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30.4.1975; hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc tin chiến thắng ngày 30.4.1975; hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh cùng cán bộ chủ chốt trước nhà Quân ủy Trung ương, ngày 30.4.1975…

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết, trên nền tảng ứng dụng mã QR CODE, triển lãm giới thiệu thông tin về một số hiện vật tiêu biểu và tiểu sử 24 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (khóa III), các đồng chí Thường trực Quân ủy Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các chiến trường và Phó Tổng tham mưu trưởng phụ trách tác chiến, tham dự Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng (18.12.1974 – 8.1.1975) - Hội nghị đặt nền tảng quyết định cho công cuộc giải phóng miền Nam trong năm 1975.

200 hình ảnh, hiện vật tại Triển lãm “Chung một con đường” - Anh 5

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh cùng cán bộ chủ chốt trước nhà Quân ủy Trung ương, ngày 30.4.1975

Đây là trưng bày bổ sung giúp khách tham quan tìm hiểu thêm về giá trị và ý nghĩa lịch sử của Di tích cách mạng Nhà D67 gắn với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975.

Triển lãm mở cửa phục vụ du khách tham quan từ ngày 28.4.2023, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (19 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội).

HÀ PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc