Yên Bái:

Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc

QUỲNH VY

VHO - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về việc tổ chức hội thi “Tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc” nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc  - ảnh 1

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ảnh minh họa: T.L

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về lĩnh vực công tác dân tộc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong việc nghiên cứu, học tập và chấp hành chính sách pháp luật nói chung, chính sách pháp luật về công tác dân tộc nói riêng.

Đồng thời, nâng cao kỹ năng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Yên Bái.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, văn hoá - xã hội, thông tin, truyền thông, cán bộ thôn, bản: Trưởng, phó trưởng thôn, bản, chi uỷ Chi bộ, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Ban công tác Mặt trận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo tỷ lệ thí sinh là người dân tộc thiểu số từ 50% trở lên tham gia hội thi.

Nội dung cuộc thi bao gồm các quy định của pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong tổ chức, triển khai Quyết định 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025.

Các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào như phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bình đẳng giới. Phát huy vai trò của nhân dân trong bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái...

Theo đó, tại cấp huyện có chủ đề là “Hội thi tìm hiểu pháp về lĩnh vực công tác dân tộc huyện, thị xã ...lần thứ I năm 2024”. Thời gian hoàn thành trước ngày 30.7.

Hội thi tại cấp tỉnh có chủ đề “Hội thi tìm hiểu pháp về lĩnh vực công tác dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ I năm 2024”. Thời gian tổ chức trước ngày 30.9.

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa gồm 4 phần thi: chào hỏi, thi trắc nghiệm, thi xử lý tình huống và tiểu phẩm tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm.