Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Công an tại Kỳ họp thứ 7

TÙNG QUANG; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội khóa XV nhất trí bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an vào chương trình Kỳ họp thứ 7 và dự kiến tiến hành nội dung này cùng với nội dung về công tác nhân sự.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Công an tại Kỳ họp thứ 7 - ảnh 1

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình về điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đầu giờ chiều 21.5, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình về điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tờ trình nêu rõ, căn cứ ý kiến cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn kiện toàn bộ máy Nhà nước, sau khi xem xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an.

Đồng thời, dự kiến bố trí Quốc hội tiến hành nội dung này cùng với nội dung về công tác nhân sự tại phiên họp chiều ngày 21.5 và phiên họp sáng ngày 22.5.2024 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Công an tại Kỳ họp thứ 7 - ảnh 2

Các đại biểu Quốc hội  biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp

Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Với 468/469 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 96,1% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội thống nhất bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an vào chương trình Kỳ họp thứ 7.

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã được Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Dự kiến, Quốc hội sẽ bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch nước từ cuối giờ chiều nay 21.5.

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Công an tại Kỳ họp thứ 7 - ảnh 3

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, được Trung ương giới thiệu để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Sau 5 năm học tại Đại học An ninh nhân dân, ông Tô Lâm trở thành cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I, sau đó kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an và lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Bộ Công an trong suốt quá trình công tác, cho đến khi được bầu làm Chủ tịch nước.