Khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng

VHO - Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.

Khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng - Anh 1

Khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng

Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định mức phạt cụ thể đối với từng hành vi vi phạm quy định về Giấy phép khai thác thủy sản.

Cụ thể, phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không mang bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy phép khai thác thủy sản khi tàu cá hoạt động khai thác thủy sản; sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản; sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m khai thác thủy sản trong nội địa mà không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn.

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam mà không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn; sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản; sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên khai thác thủy sản trong nội địa mà không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn.

Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m khai thác thủy sản trong nội địa và trong vùng biển Việt Nam mà không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn; sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên khai thác thủy sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thủy sản. Các hành vi này tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần sẽ bị phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng.

Tùy theo mức vi phạm, chủ tàu còn bị tịch thu thủy sản khai thác; tịch thu ngư cụ hoặc tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá...

Các mức phạt tiền nêu trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Quy định trên áp dụng từ ngày 20.5.2024.

T.Q

Ý kiến bạn đọc