Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Nam dự kiến diễn ra vào tháng 9.2024

VHO - Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, đổi mới sáng tạo, hội nhập, vươn lên phát triển bền vững”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18-19.9.2024

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024, qua đó tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN); ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Nam dự kiến diễn ra vào tháng 9.2024 - Anh 1

Đại hội nhằm tôn vinh, ghi nhận đóng góp to lớn của đồng bào DTTS và MN tỉnh Quảng Nam

Đại hội nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS tỉnh trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập phát triển và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2019 – 2024. Đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng đồng DTTS và MN tỉnh giai đoạn 2019 - 2024.

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, đổi mới sáng tạo, hội nhập, vươn lên phát triển bền vững”, Đại hội sẽ tập trung vào các nội dung gồm: Báo cáo đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh giai đoạn 2019 - 2024; kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019.

Báo cáo tham luận của tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về các lĩnh vực trọng tâm như: giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh…; các báo cáo đề xuất về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh giai đoạn 2024 – 2029; Thông qua Quyết tâm thư Đại hội; Khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tại Đại hội.

Tổ chức các hoạt động truyền thông, văn hoá, nghệ thuật trước, trong và sau Đại hội; Dâng hương tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng; Triển lãm hình ảnh về truyền thống văn hoá cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh tại địa đểm tổ chức Đại hội;…

THU HOÀI

 

Ý kiến bạn đọc