Tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật

THANH NGỌC

VHO - Sáng 6.5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã chủ trì cuộc họp triển khai xây dựng chuyên đề 9: “Tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật dưới góc độ quản lý nhà nước - Thực trạng và giải pháp”. Cùng dự có đại diện các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL.

Tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật  - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy chủ trì cuộc họp triển khai xây dựng chuyên đề 9: “Tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật dưới góc độ quản lý nhà nước - Thực trạng và giải pháp”

Thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024 (Chương trình số 135-CTr/TW, ngày 25.01.2024); Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) năm 2024 (Chương trình số 42-CTr/BCĐTW, ngày 05.02.2024); Quyết định số 1028-QĐ/BNCTW, ngày 18.3.2024 của Ban Nội chính Trung ương về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính” (Ban Chỉ đạo).

Theo đó, nội dung của Đề án nhằm tổng kết, phân tích nội hàm liêm chính, giáo dục liêm chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, quan điểm, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; văn hóa liêm chính trong truyền thống và lịch sử dân tộc Việt Nam; các công trình nghiên cứu có liên quan; ý nghĩa, sự cần thiết, tầm quan trọng của giáo dục liêm chính đối với công tác PCTNTC.

Thực trạng việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác giáo dục liêm chính của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương (kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; hiệu quả của việc giáo dục liên chính đối với công tác PCTNTC; kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác giáo dục liêm chính).

Kinh nghiệm và hiệu quả giáo dục liêm chính để PCTN của một số quốc gia và tổ chức quốc tế.

Các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục liêm chính nhằm góp phần quan trọng vào công tác PCTNTC trong thời gian tới.

Theo đó, Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Chuyên đề 9: “Tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật dưới góc độ quản lý nhà nước - Thực trạng và giải pháp”.

Tại cuộc họp, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Lê Thanh Liêm đã trình bày khái quát về một số đặc điểm, tình hình có liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật. Đồng thời cho biết, thời gian lấy số liệu xây dựng Đề án được tính từ ngày 1.1.2016 đến ngày 31.12.2023.

Tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật  - ảnh 2

Các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL trình bày về một số các hoạt động liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời gian qua

Đề cương gồm 6 nội dung cụ thể: Nêu đặc điểm tình hình; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ VHTTDL; kết quả thực hiện công tác giáo dục liêm chính trong hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật; sự cần thiết; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục liêm chính.

Cũng tại cuộc họp, đại diện các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL đã trình bày về một số các hoạt động liên quan đến công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính cho cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời gian qua.

Sau khi nghe báo cáo của các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật trong giáo dục con người hướng đến chân, thiện, mỹ, trong đó đi sâu giáo dục liêm chính để không tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch nói chung, Bộ VHTTDL nói riêng trong giáo dục liêm chính cho cán bộ và Nhân dân góp phần PCTNTC.

Thứ trưởng đề nghị các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL cần đưa ra được những kết quả tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật thời gian qua như: Đã chủ trì, phối hợp tổ chức bao nhiêu cuộc biểu diễn các loại hình nghệ thuật (sân khấu, phim, nhiếp ảnh, hội họa, nhạc, văn học...) có nội dung giáo dục liêm chính; những hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác có nội dung giáo dục liêm chính; nêu rõ số lượng, thời lượng, đối tượng khán giả....

Số tác phẩm hay có nội dung giáo dục liêm chính để PCTNTC (sách, phim, nhiếp ảnh, hội họa, các chương trình nghệ thuật, tác phẩm sân khấu, các sản phẩm nghệ thuật khác...).

Bên cạnh đó phải đưa ra được những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm tốt về giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật cần phát huy.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, về nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật trong thời gian tới cần dựa vào những phân tích, đánh giá thực trạng và kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đầy đủ, toàn diện và rõ ràng.

Ngoài những nội dung cơ bản trên, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng yêu cầu, các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL có thể bổ sung các nội dung khác để làm rõ hơn nội dung chuyên đề nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc