Xây dựng Hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản thế giới:

Thông điệp ngắn gọn nhưng có sức lay động

THÚY HIỀN, ảnh: DƯƠNG ĐỨC

VHO - Chiều qua 30.6 tại Hà Nội, BCĐ xây dựng Hồ sơ Yên Tử đã tổ chức Hội thảo chuẩn bị nội dung đón và làm việc với Đoàn chuyên gia thẩm định của Hội đồng Di tích và di chỉ quốc tế (ICOMOS) phục vụ xây dựng Hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Hội thảo do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Trưởng BCĐ xây dựng Hồ sơ và lãnh đạo đại diện UBND các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương đồng chủ trì.

Thông điệp ngắn gọn nhưng có sức lay động - ảnh 1

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao những ý kiến đóng góp của giới chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan… tại Hội thảo

 Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Cục Di sản văn hóa; lãnh đạo các Sở VHTT, VHTTDL, Xây dựng... các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương; BQL di tích, đại diện UBND các xã, phường, thị trấn, tăng ni trụ trì nơi có di sản trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử; giới chuyên gia và đơn vị tư vấn xây dựng Hồ sơ…

Tại Hội thảo, chuyên gia quốc tế trao đổi, tư vấn hoàn thiện Hồ sơ đề cử trước khi Đoàn chuyên gia thẩm định của ICOMOS tiến hành chính thức từ ngày 5 - 15.8 đã có những đánh giá cụ thể và xác đáng, đồng thời nhấn mạnh những điểm mấu chốt cần thiết cho công tác chuẩn bị phục vụ đoàn thẩm tra quốc tế.

Đại diện cho ba tỉnh có di tích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ, đến nay đã tròn 4 năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh đã bám sát thực hiện Kếhoạch xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc để trình UNESCO ghi danh là Di sản thếgiới, đảm bảo thời gian, tiến độ hoàn thành.

Cũng tại Hội thảo, giới chuyên gia, nhà khoa học, quản lý đã có nhiều ý kiến trao đổi, góp ý, tập trung vào các nội dung: Cần một thông điệp ngắn gọn nhưng có sức lay động để khẳng định được giá trị của Quần thể di tích, danh thắng; Cần làm nổi bật những điểm quan trọng nào trong Quần thể di tích cũng như giá trị nổi bật của từng di tích khi giới thiệu cho đoàn thẩm tra; Bằng chứng xác thực của các giá trị và thuộc tính của di sản; Công tác bảo vệ và quản lý di tích quốc gia đặc biệt phải được vận hành và quản lý theo thẩm quyền của UBND ba tỉnh và được quản lý tổng thể ra sao; Khu Di sản cần được cam kết bảo vệ và hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh, với sự ủng hộ, tham gia đầy đủ của các bên liên quan và người dân địa phương; Đề xuất thành lập Hội đồng quản lý di tích…

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao những ý kiến đóng góp của giới chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan... Thứ trưởng cho rằng, trong 4 năm qua, Việt Nam đã nỗ lực xây dựng Hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng một cách công phu, nghiêm túc, khoa học. Tuy nhiên, BCĐ sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục một cách thật đầy đủ, chính xác.

Thứ trưởng biểu dương UBND tỉnh Quảng Ninh đã tích cực, thường xuyên theo dõi và có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL, UNESCO, tổ chức các cuộc họp, thảo luận, thu nhận ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn chỉnh Hồ sơ. Thứ trưởng nhận định, nội dung báo cáo và ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học chính là điểm tựa cho chúng ta tiếp tục hoàn thành công việc.

Năm 2023, Việt Nam vinh dự được đón tiếp Tổng Giám đốc UNESCO và Chủ tịch Hội đồng UNESCO; năm 2024 đón Giám đốc Trung tâm Di sản thếgiới, đó là những điều kiện hết sức thuận lợi. Chỉ còn 1 tháng nữa Đoàn chuyên gia thẩm định của ICOMOS sẽ đến và thực hiện công việc thẩm định, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị lãnh đạo ba tỉnh cần tập trung: Xây dựng giá trị toàn cầu theo hướng chọn lọc, đúc kết thông tin ngắn gọn về giá trị di sản; Đơn vị tư vấn củng cố toàn bộ nội dung của Hồ sơ di tích; chuẩn bị tài liệu liên quan và các biện pháp giới thiệu di tích tại chỗ...

Thứ trưởng cho rằng, cần xây dựng một nhóm chuyên gia theo sát Đoàn thẩm định của ICOMOS. Đồng thời xây dựng kếhoạch quản lý một cách khả thi và toàn diện các di sản. Các địa phương cũng cần có kếhoạch đón tiếp chu đáo, đầy đủ về mặt nội dung và thành phần, đặc biệt các nội dung phải toát lên được giá trị lịch sử, văn hóa, đặc biệt là yếu tố cộng đồng tham gia.

“Chúng ta cần chứng minh giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích và danh thắng bằng những nghiên cứu khoa học, tiến tới xây dựng Hồ sơ trình UNESCO ghi vào Danh mục di sản văn hóa thếgiới. Hồ sơ phải đảm bảo chất lượng, có sức thuyết phục, được cơ quan thẩm định chấp thuận”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định.

Tới thời điểm này, có thể thấy, với quyết tâm mạnh mẽ, công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng Hồ sơ đã đạt được sự thống nhất cao từ Trung ương tới địa phương. Đến nay, Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã hoàn thành đảm bảo tiến độ theo kếhoạch đề ra; chất lượng, nội dung, thành phần Hồ sơ thực hiện theo đúng Công ước Di sản thếgiới năm 1972 của UNESCO.