Quảng Nam: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tu bổ di tích Chùa Cầu

VHO - Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định số 834 phê duyệt điều chỉnh dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án năm 2021 - 2024. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 153/QĐ-UBND (ngày 13.1.2022) của UBND tỉnh.

Quảng Nam: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tu bổ di tích Chùa Cầu - Anh 1

Di tích Chùa Cầu đang trong quá trình tu bổ

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND thành phố Hội An (chủ đầu tư) có trách nhiệm triển khai hoàn thành các nội dung công việc, khối lượng còn lại của dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ thuật để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Được biết, dự án tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) do UBND TP.Hội An làm chủ đầu tư; Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An quản lý thực hiện; có tổng mức đầu tư hơn 20,2 tỉ đồng được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Nam (50%) và TP.Hội An (50%). Dự án khởi công vào ngày 28.12.2022, tiến độ thực hiện 360 ngày. Dự kiến sẽ được khánh thành vào tháng 12.2023, nhân dịp kỷ niệm 24 năm Khu phố cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành như kế hoạch ban đầu.

THU HOÀI​​

Ý kiến bạn đọc