Kiên Giang: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với du lịch

VHO- Tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. Dự án gồm: Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của người Hoa ở Kiên Giang. Thời gian thực hiện từ năm 2022 – năm 2025.

Kiên Giang: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số gắn với du lịch - Anh 1

Hòa tấu nhạc ngủ âm tại lễ hội của đồng bào Khmer 

Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các ấp vùng đồng bào dân tộc Khmer. Số lượng 20 dàn nhạc ngũ âm. Tại các xã vùng đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang. Nội dung hoạt động của đội vãn nghệ là biểu diễn văn nghệ truyền thống. Thời gian thực hiện từ năm 2023 – đến năm 2025.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung đầu tư là hỗ trợ đầu tư xây dựng Trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ thuật Khmer tại di tích thắng cảnh Mũi Nai. Số lượng đầu tư là 01 Nhà biểu diễn văn hóa nghệ thuật có diện tích 40x60m2, xây dựng nhà vệ sinh, tăng cường trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật, thiết bị phòng sinh hoạt cộng đồng, chỉnh trang cảnh quan đường, bãi đỗ xe...Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.

Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Khmer cấp phát cho cộng đồng. Nội dung sưu tầm, biên soạn, in ấn, phát hành ấn phẩm xuất bản về văn nghệ dân gian Khmer Kiên Giang để cấp phát cho cộng đồng. Số lượng 4.000 cuốn. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.

Hỗ trợ bảo tồn Lễ hội Ok Om Bok tại huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang, khai thác và xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Nội dung khảo sát xây dựng kịch bản nâng cấp lễ hội và hỗ trợ các đội văn nghệ quần chúng huyện Gò Quao luyện tập, dàn dựng chương trình văn nghệ truyền thống phục vụ lễ hội. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc