Khánh Hòa: Công khai tiếp nhận, thu chi tiền công đức tại Tháp Bà Ponagar

VHO - UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có quyết định phê duyệt Quy chế quản lý, thu chi công đức, tài trợ tại Di tích lịch sử văn hóa Tháp Bà Ponagar Nha Trang.

Khánh Hòa: Công khai tiếp nhận, thu chi tiền công đức tại Tháp Bà Ponagar - Anh 1

Du khách tham quan, tìm hiểu Tháp Bà Ponagar

Theo đó, khi tiếp nhận tiền công đức, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa phải mở tài khoản và gửi tiền tại Kho bạc Nhà nước, hoặc ngân hàng để quản lý và sử dụng cho các hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử. Còn tiếp nhận tiền mặt, đơn vị cử người tiếp nhận, ghi chép. Riêng số tiền trong thùng công đức, thì phải kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận định kỳ mỗi tháng.

Trong thời gian diễn ra lễ hội Tháp Bà Ponagar, Tết Nguyên Đán hoặc trong trường hợp đột xuất, việc mở thùng công đức do Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích quyết định. Đối với các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định tại di tích được thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào thùng công đức để kiểm đếm chung.

Số  tiền công đức, tài trợ đã tiếp nhận được sử dụng, gồm: Trích 10% để tạo nguồn kinh phí tu bổ, phục hồi đối với các di tích khác trên địa bàn cấp tỉnh; trích để lại 25% để chi cho công tác tổ chức lễ hội Tháp Bà Ponagar; trích để lại 20% để chi hoạt động thường xuyên của đơn vị. Trong trường hợp, số tiền còn lại, đơn vị giữ để chi các khoản đặc thù và được chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ khác.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc