Đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ”

VHO - Sáng 21.2, UBND huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ trong Lễ hội Ngư Võng Phường, xã Thiệu Quang.

Đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ” - Anh 1

Thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ VHTTDL,  Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá Nông Quốc Thành trao Quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ

Dự lễ đón nhận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng; Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá (Bộ VHTTDL) Nông Quốc Thành; lãnh đạo huyện Thiệu Hoá; đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã Thiệu Quang.

Tại Lễ đón nhận, thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá Nông Quốc Thành trao Quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ trong lễ hội Ngư Võng Phường, xã Thiệu Quang.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc mừng và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa, xã Thiệu Quang nói chung, các nghệ nhân và người dân làng Nhân Cao nói riêng đã nỗ lực, chung sức, đồng lòng gìn giữ, bảo tồn, thực hành, phát huy di sản văn hóa độc đáo, đặc sắc “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ”, để di sản ngày càng có sức sống bền vững, lan tỏa sâu rộng, và được vinh danh, tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy văn hóa của dân tộc.

Đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ” - Anh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại Lễ đón nhận

Để tiếp tục tạo sức sống mới, sự lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ các giá trị của di sản nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ”, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị: Các cấp chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa, xã Thiệu Quang cần phối hợp chặt chẽ với Sở VHTTDL và các đơn vị có liên quan để được hướng dẫn, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ hơn nữa về các giá trị của di sản nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ”. Đặc biệt, các nghệ nhân và người dân làng Nhân Cao phải xác định gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản bằng tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm, bằng nội lực và với tất cả niềm tự hào, để các giá trị lịch sử - văn hóa tốt đẹp của di sản tiếp tục được phát huy và lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi hơn nữa trong cộng đồng.

“Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ” là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Do đó, việc gìn giữ và bảo tồn, phát triển di sản này không chỉ là trách nhiệm của các nghệ nhân và người dân trong vùng di sản, mà còn là trách nhiệm của Nhân dân huyện Thiệu Hóa và cả tỉnh. Do vậy, đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh, mà trước hết là huyện Thiệu Hóa và Sở VHTTDL cần phải quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn xã Thiệu Quang, nghệ nhân và người dân vùng di sản trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của di sản, duy trì và tổ chức thường xuyên, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ” - Anh 3

Trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá cho hai Nghệ nhân ưu tú Đàm Văn Sừ và Nguyễn Thị Thuỷ

Quan tâm xây dựng các chương trình quảng bá, giới thiệu bằng nhiều hình thức, nhằm lan tỏa rộng rãi các giá trị của di sản “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ” để cả tỉnh, cả nước biết đến nhiều hơn, qua đó để thêm hiểu về lịch sử - văn hóa, đất và người huyện Thiệu Hóa nói chung, xã Thiệu Quang và làng Nhân Cao nơi tổ chức lễ hội nói riêng.

Huyện Thiệu Hóa cần quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ xã Thiệu Quang trong việc tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp cụ thể và thiết thực để bảo tồn, phát huy bản sắc, các giá trị văn hóa tốt đẹp của di sản “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ”. Đồng thời, phải dành sự quan tâm xứng đáng đến đời sống của các nghệ nhân am hiểu và tâm huyết với di sản; tạo các điều kiện thuận lợi về môi trường thực hành, trao truyền di sản phù hợp với các điều kiện phát triển mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa Hoàng Trọng Cường trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho hai Nghệ nhân ưu tú là Đàm Văn Sừ và Nguyễn Thị Thuỷ, những người có thành tích xuất sắc trong công tác gìn giữ, bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể nghệ thuật trình diễn dân gian múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ trong lễ hội Ngư võng phường, xã Thiệu Quang.

Nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa đèn xếp chữ, hát chèo chải cổ” bắt đầu từ khi có lễ hội tháng Giêng có tên là “Ngư Võng Phường” của làng Nhân Cao (xã Thiệu Quang). Do bối cảnh lịch sử và chiến tranh, từ năm 1954 đến năm 1976 bị mai một, đứt quãng, mãi đến năm 1977 mới được các nhà nghiên cứu văn hóa trong tỉnh và Trung ương cùng các nghệ nhân trong làng sưu tầm khôi phục và được hoạt động trở lại.

Đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ” - Anh 4

Tiết mục múa đèn trình diễn tại buổi lễ

Nghệ thuật trình diễn “Múa đèn xếp chữ, hát chèo chải cổ” trong lễ hội Ngư Võng Phường, là những hoạt động nghệ thuật dân gian mang đậm màu sắc tín ngưỡng sông nước của cộng đồng làng Nhân Cao, với mong muốn được dâng lên các vị thần linh, tổ nghề bằng tất cả lòng thành kính của mình.

Theo thông lệ hằng năm của làng Nhân Cao, “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ” diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng, trong dịp lễ hội Ngư Võng Phường, và được tổ chức tại đình làng. Nghệ thuật “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ” có 8 tiết mục được trình diễn vào buổi tối ngày 12 tháng Giêng, trong đó, có 3 tiết mục hát và múa chèo chải cổ, và 5 tiết mục hát múa đèn xếp chữ.

Nhận thức được tầm quan trọng của giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời để bảo tồn, phát huy giá trị di sản “Múa đèn xếp chữ và hát chèo chải cổ”. Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

THANH THUỶ

Ý kiến bạn đọc