Đình thần Hòn Chông chuẩn bị vào mùa Lễ hội Kỳ Yên

VHO - Lễ hội Kỳ Yên Đình thần Hòn Chông năm 2024 diễn ra từ ngày 24 đến 25.3.2024 (nhằm ngày 15-16.2 âm lịch) tại Đình thần Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương. Đây là năm thứ hai huyện Kiên Lương tổ chức lễ hội nhằm đáp ứng các nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân; đồng thời, quảng bá các tiềm năng du lịch của huyện Kiên Lương.

Đình thần Hòn Chông chuẩn bị vào mùa Lễ hội Kỳ Yên - Anh 1

Lễ rước sắc thần đình thần Hòn Chông năm 2023

Đình thần Hòn Chông được xây dựng và hoàn thành năm 1902, trước đây gọi là đình thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh làng An Bình. Vào thế kỷ XVII vùng Hòn Chông trước đây là vùng đất mới khai phá, cộng đồng dân cư chủ yếu là lưu dân từ miền Trung, miền Bắc đến sinh sống. Khi cuộc sống ngày càng ổn định người dân góp công, góp của dựng đình thờ để thờ các bậc tiền nhân có công khai mở đất. Đình thần Hòn Chông chính thức được vua Khải Định phong sắc vào năm 1917. Hàng năm đình thần tổ chức lễ hội Kỳ Yên vào ngày 15.2 âm lịch.

Lễ hội Kỳ Yên Đình thần Hòn Chông là sinh hoạt tín ngưỡng dân gian, được người dân địa phương gìn giữ, bảo tồn và duy trì sinh hoạt văn hóa truyền thống lâu đời, là nơi tôn vinh những thành quả từ buổi đầu đi mở đất của cha ông ta, góp phần giáo dục lòng tự hào yêu quê hương đất nước cho thế hệ mai sau, có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương, là sản phẩm sáng tạo thể hiện sự gắn kết cộng đồng dân cư. Bản sắc văn hóa trong lễ hội đã và đang được duy trì, thực hành, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Di tích lịch sử văn hóa đình thần Hòn Chông là nơi ghi lại nhiều dấu ấn thăng trầm của lịch sử, của vùng đất Kiên Lương. Lễ hội Kỳ Yên đình thần Hòn Chông là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng tự hào dân tộc; là hoạt động thiết thực phục vụ nhu cầu hướng thụ các giá trị văn hóa tinh thần và đời sống tâm linh của nhân dân huyện Kiên Lương. Đồng thời, nhằm quảng bá du lịch, thu hút đông đảo du khách đến tham quan du lịch và lễ hội tại địa phương.

Ông Hồ Văn Lực, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Kiên Lương cho biết; Đình thần Hòn Chông, xã Bình An được tỉnh công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2011. Lễ hội hàng năm vào các ngày 15 và 16 âm lịch. Đối với người dân xã Bình An, ngày lễ hội Kỳ Yên đình thần Hòn Chông là một trong những lễ hội truyền thống. 

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc