Để công nghiệp văn hóa Việt Nam thành công

VHO - Công nghiệp văn hóa Việt Nam chỉ có thể thành công nếu các cơ quan, tổ chức, các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này tạo nên được sự khác biệt dựa trên những đặc trưng riêng về truyền thống văn hóa, bản sắc văn hóa.

Để công nghiệp văn hóa Việt Nam thành công - Anh 1

Nhà thiết kế LÊ SỸ HOÀNG

Để phát triển công  nghiệp văn hóa, cần thay đổi nhận thức ngay trong yếu tố đầu vào của văn hóa (sự sáng tạo) đã phải có tư duy thị trường (đáp ứng nhu cầu, giá cả đi đôi với chất lượng, quản lý hiệu quả, có sự đánh giá từ thị trường...).  
Phải coi công nghiệp văn hoá là  một ngành sản xuất, có khả năng  tạo ra các sản phẩm tinh thần cao  đẹp, đồng thời mang lại hiệu quả  kinh tế thiết thực.
Khắc phục sự mất cân đối giữa quy hoạch, đầu tư xây dựng văn hóa giữa nông thôn và thành thị,  giữa miền núi và miền xuôi. Đẩy  mạnh sự phát triển và tăng cường  sức cạnh tranh văn hóa. Xây dựng  quy hoạch tổng thể và khoa học để  tạo ra sự phát triển cân đối công  nghiệp văn hóa giữa Trung ương và địa phương. 
Thực hiện nghiêm các luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với các  tác phẩm văn học, nghệ thuật. 
Gắn với một yếu tố quan trọng  khác là yếu tố quốc tế. Sản xuất các  mặt hàng văn hóa bán chạy mang  lại lợi nhuận cao để tiêu thụ trong  nước mà còn để xuất khẩu ra nước  ngoài, nâng cao giá trị của bản thân  sản phẩm văn hóa đó và các dạng  sản phẩm khác, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia trên thị trường thếgiới. Cho nên, góc độ tiếp cận chính  sách công nghiệp văn hóa là góc độ  “siêu quốc gia”. 
Thực tế cho thấy quảng bá sản phẩm Công nghiệp Văn hóa ở nước  ngoài có vai trò rất tích cực về mặt  cải thiện hình ảnh đất nước, góp  phần vào nâng cao tín nhiệm của  đất nước. Chính vì vậy, cần coi công  nghiệp văn hóa (đặc biệt là văn hóa  giải trí), là phương tiện quan trọng  để tiếp cận quan hệ quốc tế từ khi  bước vào thế kỷ XXI. 
Có chương trình nghiên cứu tổng thể các giá trị văn hóa truyền thống  đặc sắc của cả nước cũng như từng  địa phương để phát triển văn hóa du  lịch, từ đó xác định một số lĩnh vực  đầu tư phát triển trọng điểm. Nghiên  cứu các nền văn hóa để quyết định  loại sản phẩm “văn hóa Việt” nào phù hợp với từng thị trường. Chính  phủ xem đó là mục tiêu số một của  quốc gia trong từng thời điểm và bắt  tay ngay vào hành động. 
Công nghiệp văn hóa trở thành công cụ ngoại giao đầy quyền lực, sinh lãi, đoàn kết nhân dân và tạo ra một sản phẩm xuất khẩu, giúp truyền bá văn hóa Việt ra thế giới. 
Bình đẳng giữa hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật biểu  diễn của các tổ chức Nhà nước và  xã hội hóa…

Nhà thiết kế LÊ SỸ HOÀNG

Chủ tịch Viện Trang phục Việt 

Ý kiến bạn đọc