Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

VHO- Ngày 6.8, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã ký ban hành văn bản số 2802 /BVHTTDL-VHCS gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội

Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - Anh 1

Công văn nêu, triển khai Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 6.8.2021 của UBND TP. Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19, Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ trên địa bàn TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 06 giờ 00 ngày 23. 8.2021 trên phạm vi toàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 - Anh 2

Bộ VHTTDL yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Công văn số 2615/BVHTTDL-VHCS ngày 24.7. 2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23.7. 2021 của UBND TP. Hà Nội.

Đồng thời, chủ động triển khai các nhiệm vụ của  cơ quan, đơn  vị đảm bảo  đúng  tiến độ và hiệu  quả.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

MINH NGỌC

Ý kiến bạn đọc