Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Công tác xét tặng NSND, NSƯT diễn ra chặt chẽ, công tâm, khách quan

VHO – Phát biểu tại Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 diễn ra vào sáng 6.3 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, công tác xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 diễn ra theo đúng quy định, quy trình, thủ tục; thể hiện sự công tâm, khách quan. Đồng thời, việc áp dụng nhiều quy định mới đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nghệ sĩ.

Dự buổi lễ có các Uỷ viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Uỷ viên BCH Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 Nguyễn Văn Hùng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Công tác xét tặng NSND, NSƯT diễn ra chặt chẽ, công tâm, khách quan - Anh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham quan triển lãm chân dung của Lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10

Cùng dự có các Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội Trung ương, Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội chuyên ngành Trung ương; đại diện UBND TP. Hà Nội; các thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL và đông đảo nghệ sĩ, đại diện gia đình các cố nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu lần này…

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng và an ninh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Công tác xét tặng NSND, NSƯT diễn ra chặt chẽ, công tâm, khách quan - Anh 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự buổi lễ

Trên lĩnh vực văn hoá, từ khẳng định của Bác Hồ “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” và ánh sáng cùng những giá trị vượt thời gian của Đề cương về văn hoá việt Nam năm 1943, đến Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tới Nghị quyết Trung uơng 9 khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… tất cả đều xác định phát triển văn hoá là nguồn lực, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân là chủ thể sáng tạo văn hoá. Đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò quan trọng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Công tác xét tặng NSND, NSƯT diễn ra chặt chẽ, công tâm, khách quan - Anh 3

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ

Cũng theo Bộ trưởng, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về trao tặng danh hiệu cao quý NSND, NSƯT cho các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, kể từ đợt 1 được tổ chức năm 1984, trải qua 9 lần tổ chức, đã có 452 nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu NSND, 2621 nghệ sĩ được trao tặng NSƯT; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển văn hoá, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, Bộ VHTTDL luôn thực hiện nghiêm quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Đồng thời, phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về thi đua, khen thưởng theo hướng cải cách hành chính; bảo đảm điều kiện thuận lợi cho các cá nhân trong quá trình xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Công tác xét tặng NSND, NSƯT diễn ra chặt chẽ, công tâm, khách quan - Anh 4

Theo đó, công tác xét tặng được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục hồ sơ quy định tại Nghị định 89/2014/NĐ-CP và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Các hồ sơ đề nghị xét trải qua qua 3 cấp hội đồng là Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng cấp Bộ/tỉnh và Hội đồng cấp Nhà nước. Hội đồng cấp trên chỉ xét các hồ sơ do hội đồng cấp dưới trình.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Công tác xét tặng NSND, NSƯT diễn ra chặt chẽ, công tâm, khách quan - Anh 5

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Công tác xét tặng NSND, NSƯT diễn ra chặt chẽ, công tâm, khách quan - Anh 6

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao danh hiệu NSƯT cho các nghệ sĩ, đại diện gia đình cố nghệ sĩ

Bộ trưởng cho hay so với các lần xét tặng trước, công tác xét tặng lần này có nhiều điểm mới. Nghị định số 40/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nghệ sĩ. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn giải thưởng trong danh hiệu; bổ sung việc xem xét, xét tặng danh hiệu cho đối tượng có cống hiến nổi trội, tài năng nghệ thuật xuất sắc được hội đồng các cấp thảo luận, đánh giá là trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; quy định rõ cách tính thời gian hoạt động chuyên nghiệp…

Ở lần xét tặng này, Hội đồng cấp Nhà nước đã nhận được 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Hội đồng đã họp bỏ phiếu. Theo đó, đã có 136 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 347 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Công tác xét tặng NSND, NSƯT diễn ra chặt chẽ, công tâm, khách quan - Anh 7

Tiết mục văn nghệ của buổi lễ

Với tinh thần làm việc công tâm, khách quan, trách nhiệm cao của các cấp Hội đồng, công tác xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chủ tịch nước đã ký các Quyết định về phong tặng NSND, NSƯT. Cụ thể, 125 NSƯT được phong tặng, truy tặng danh hiệu NSND; 264 nghệ sĩ được tặng, truy tặng danh hiệu NSƯT.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc