Cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục thể thao

VHO-Ngày 5.6, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định số 1440-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục thể thao (TDTT).

Theo đó, Cục TDTT là tổ chức hành chính thuộc Bộ VHTTDL, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về TDTT trên phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về TDTT theo quy định của pháp luật. Cục TDTT có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục thể thao - Anh 1

Trụ sở Cục TDTT

Cục TDTT có 20 nhiệm vụ và quyền hạn trong đó trình Bộ trưởng để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ về TDTT và các dự án, đề án khác theo phân công của Bộ trưởng; Chiến lược, quy hoạch, chương trình quốc gia phát triển TDTT và các dự án, công trình quan trọng quốc gia về TDTT; các dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về TDTT; Việc đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế về TDTT; Tổ chức đại hội thể thao toàn quốc, các đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam.

Về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp, Cục TDTT sẽ tham mưu giúp Bộ trưởng hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; Trình Bộ trưởng ban hành quy định quản lý các hoạt động thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam; Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam, đại hội thể thao toàn quốc sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Trình Bộ trưởng ban hành luật thi đấu của các môn thể thao hoặc quyết định áp dụng luật thi đấu của môn thể thao do liên đoàn thể thao quốc tế ban hành đối với các môn thể thao chưa có liên đoàn thể thao quốc gia;

Trình Bộ trưởng quyết định tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; phê duyệt điều lệ đại hội thể thao toàn quốc; Trình Bộ trưởng ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn phong cấp vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; công nhận phong cấp của các tổ chức thể thao quốc tế đối với vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài thể thao Việt Nam theo quy định của pháp luật; Trình Bộ trưởng quy định quản lý việc chuyển nhượng vận động viên; tuyển chọn vận động viên vào các đội tuyển thể thao quốc gia; quy định trình tự, thủ tục thành lập đoàn thể thao quốc gia và đội thể thao quốc gia từng môn để tập huấn và thi đấu quốc tế.

Cục TDTT tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao theo đề nghị của các liên đoàn thể thao quốc gia; Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao; Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động của các cơ sở thể thao chuyên nghiệp; Ban hành điều lệ giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia từng môn đối với các môn thể thao chưa có liên đoàn thể thao quốc gia.

Cơ cấu tổ chức của Cục Thể dục thể thao - Anh 2

Thể thao Việt Nam đã đoạt nhiều thành tích đáng tự hào trong lịch sử hơn 77 năm xây dựng và trưởng thành

Về TDTT cho mọi người, Cục TDTT trình Bộ trưởng quy định tiêu chí đánh giá phong trào TDTT quần chúng; Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đại hội thể thao cho người khuyết tật khu vực, châu lục và thế giới tại Việt Nam sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Trình Bộ trưởng quyết định tổ chức giải thi đấu từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam cho người khuyết tật; Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hoạt động TDTT; hướng dẫn các phương pháp tập luyện TDTT cho nhân dân phù hợp với lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, sức khỏe và tình trạng khuyết tật;

Hướng dẫn các ngành, địa phương việc xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT quần chúng; phối hợp tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng tác viên TDTT; Tổ chức điều tra thể chất nhân dân; hướng dẫn, áp dụng và phát triển các môn thể thao dân tộc, các môn thể thao giải trí, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống ở trong và ngoài nước; Chỉ đạo, tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng cấp quốc gia…

Về cơ cấu tổ chức, Cục TDTT sẽ gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng. 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ là Phòng TDTT cho mọi người, Phòng Thể thao thành tích cao I, Phòng thể thao thành tích cao II, Phòng Hợp tác quốc tế, Phòng Kế hoạch, Tài chính; Phòng Tổ chức cán bộ; Văn phòng.

Các đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Viện Khoa học TDTT; Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội; Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng; Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ. Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục TDTT là đơn vị sử dụng ngân sách, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục TDTT chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức và người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc