Dấu mốc với ý nghĩa to lớn

VH- Sau khi Mỹ rút khỏi thoả thuận về Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 11 nước còn lại đã nhất trí thay thế TPP bằng thoả thuận mới về Quan hệ đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Việc ký kết chính thức thoả thuận này đã được tiến hành ở thủ đô Santiago của Chile. Không còn sự tham gia của Mỹ, thoả thuận mới không có được phạm vi hiệu lực và cả trọng lực về nhiều phương diện như TPP. Dù vậy, sự ra đời của CPTPP vẫn là dấu mốc với ý nghĩa rất to lớn đối với thương mại và chính trị thế giới nói chung và đối với cuộc giằng co hiện đang rất quyết liệt giữa tự do hoá thương mại trên bình diện toàn thế giới và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.

Với mức độ khác nhau, CPTPP sẽ giúp các nền kinh tế tham gia có được thêm động lực và điều kiện tăng trưởng mới, đưa lại mức độ tăng trưởng cao hơn, thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi thương mại và hợp tác đầu tư nhờ xoá bỏ thuế quan và rào cản thương mại cũng như kết nối các nền kinh tế với nhau. Ý nghĩa to lớn của CPTPP còn thể hiện trên ba phương diện khác.

Thứ nhất, CPTPP là thoả thuận đầu tiên về khu vực mậu dịch tự do cho cả vùng Thái Bình Dương. Vai trò tiên phong này của CPTPP sẽ đưa lại kết quả trong tương lai là có thêm những nền kinh tế khác nữa trong khu vực tham gia CPTPP, hoặc sẽ có những hình thức và cấp độ khu vực mậu dịch tự do khác nữa được thành lập trong vùng Thái Bình Dương.

Thứ hai, CPTPP không có sự tham gia của Mỹ và Trung Quốc là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và lại còn đều ở trong khu vực. Qua đó có thể thấy là các nền kinh tế tự quyết định tập hợp nhau lại và liên kết với nhau về kinh tế và thương mại, chứ không lệ thuộc vào các đối tác lớn và các đối tác lớn này không ngăn cản được sự hợp tác, liên kết của họ.

Thứ ba, cả việc Mỹ không còn tham gia, lẫn việc Mỹ thực hiện chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đều không ngăn cản được sự ra đời của CPTPP. Cũng vì vậy mà CPTPP có được bản sắc riêng.n

 LƯƠNG SAN

Ý kiến bạn đọc