Thanh Hóa: Nâng cao nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

NGUYỄN LINH

VHO - Thông qua những nội dung tập huấn, Sở Tư pháp Thanh Hóa và UBND huyện Mường Lát trang bị cho cán bộ là báo cáo viên, tuyên truyền viên những kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) phục vụ nhiệm vụ công tác tại huyện vùng cao Mường Lát.

Ngày 17.4, Sở Tư pháp Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Mường Lát đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên và những người làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Thanh Hóa: Nâng cao nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật  - ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị

Tham gia hội nghị tập huấn có 320 cán bộ là báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và trưởng các đoàn thể ở thôn, bản, khu phố; người trực tiếp làm công tác PBGDPL tại cơ sở.

Tại hội nghị, báo cáo viên pháp luật Sở Tư pháp Thanh Hóa đã truyền đạt các chuyên đề như: Kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật, nhất là kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL qua các hình thức PBGDPL thông qua tuyên truyền trực tiếp (tuyên truyền miệng); Nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, trong đó triển khai các nhóm điểm mới trong Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện vùng cao Mường Lát có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ cách thức để tổ chức hội nghị tuyên truyền đạt hiệu quả.

Ý kiến bạn đọc