Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam”

VHO - Sáng 16.3, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam".

Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam” - Anh 1

Phát động cuộc thi sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam”

Cuộc thi sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam” được tổ chức nhằm tìm chọn bài hát truyền thống chung cho giới doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, cổ vũ tinh thần và xây dựng bản sắc văn hoá của giới doanh nhân nước ta trong thời kỳ thực hiện mục tiêu và khát vọng dân tộc đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc. Bài hát sẽ được sử dụng trong các nghi thức, sự kiện chính thức cũng như các hoạt động chung của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, trải qua gần 40 năm đổi mới của đất nước, giới doanh nhân Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc, có vị thế và vai trò quan trọng được khẳng định trong các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, trong hiến pháp, luật pháp và chính sách của nhà nước, đặc biệt là trong các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, trong khi hầu hết các giới, các ngành ở Việt Nam đều đã có bài hát truyền thống của mình, thì giới doanh nhân non trẻ của nước Việt Nam thời đại mới lại chưa có ca khúc truyền thống chung. Vì thế, việc tổ chức thi sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam” vừa đáp ứng nguyện vọng của giới doanh nhân, vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh Việt Nam trong thời kỳ mới, phù hợp với chủ trương của Đảng, nhà nước về xây dựng hệ giá trị văn hoá con người Việt Nam được nêu ra tại Hội nghị văn hoá toàn quốc tháng 11.2021, và đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Đồng thời với đó, tại Đại hội VCCI toàn quốc lần thứ VII năm 2021 cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phát của nhiệm kỳ 2021-2026 của VCCI và giới doanh nhân Việt Nam. Đó là xây dựng văn hoá doanh nhân Việt Nam, lấy đạo đức văn hoá kinh doanh làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của giới doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Và “Cuộc thi sáng tác ca khúc “Hào khí doanh nhân Việt Nam” sẽ góp phần lan toả và truyền cảm hứng thực hành các quy tắc đạo đức doanh nhân, góp phần vun đắp, xây dựng văn hoá kinh doanh Việt Nam thời kỳ mới”, ông Phạm Tấn Công chia sẻ.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Trung ương đánh giá cao ý nghĩa của Cuộc thi và kêu gọi tất cả các nhạc sĩ chuyên và không chuyên, các chi hội nhạc sĩ các tỉnh, thành hưởng ứng, tham gia sáng tác.

Để đảm bảo chất lượng nghệ thuật, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ trực tiếp làm Trưởng Ban giám khảo. Nội dung các tác phẩm dự thi cần thể hiện được hào khí, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc khát vọng cống hiến xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu. Đồng thời cổ vũ, lan toả các giá trị, chuẩn mực đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh tiến bộ, của doanh nhân Việt Nam; khẳng định bản sắc, tinh thần sáng tạo, vượt khó, trách nhiệm xã hội, các thành tựu và đóng góp của giới doanh nhân trong xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế và hiện thực hoá mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận bài dự thi từ 17.3 đến hết ngày 31.7.2023 tại địa chỉ Trung tâm Văn hóa Doanh nhân hoặc gửi qua Email:doanhnhanca.vcci@gmail.com. Kết quả Cuộc thi, bài hát và các tác giả đạt giải sẽ được công bố, vinh danh tại Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10.2023 tại Thủ đô Hà Nội.

MINH HÀ

Ý kiến bạn đọc