Kiên Giang sẵn sàng cho đêm khai mạc Hội thi sân khấu cải lương

VHO - Tối ngày 5.11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang sẽ khai mạc Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”. Hội thi có 9 tỉnh, thành phố tham gia gồm: An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ.

Kiên Giang sẵn sàng cho đêm khai mạc Hội thi sân khấu cải lương - Anh 1

Poster Tiểu phẩm cải lương tham gia Hội thi của các đơn vị

Hội thi do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức, diễn ra từ ngày 5 - 8.11 với hình thức thể hiện sân khấu cải lương. 

Ra đời cách nay 80 năm, Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943 được ví như tuyên ngôn đầu tiên và cũng là cương lĩnh của Đảng về văn hóa, có ý nghĩa khai sáng, mở đường cho Văn hóa Việt Nam phát triển. Đề cương Văn hóa đã chứng tỏ là nền tảng sức mạnh tinh thần trong cuộc cách mạng xã hội toàn diện, sâu sắc chưa từng có trong lịch sử dân tộc; “Soi đường cho quốc dân đi”.

Hội thi nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về Văn hoá Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay; qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hoá - văn nghệ, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền Văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” là hoạt động văn hóa văn nghệ lớn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hội thi là dịp để các tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và sáng tạo trong lao động nghệ thuật. Qua đó gìn giữ và bảo tồn nghệ thuật cải lương truyền thống, một nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và các tỉnh, thành trong cả nước nói chung.

Tiểu phẩm cải lương của 9 đoàn mang về Hội thi gồm: Kiên Giang “Huyền thoại Anh hùng”; Bến Tre “Người chị xứ dừa”; TP. Cần Thơ “Nước lại về nguồn”; Vĩnh Long “Khi dòng sông nổi giận”; Sóc Trăng “Nỗi đau lòng mẹ”; Cà Mau “Ánh sáng soi đường”; An Giang “Một giấc mơ”; Bạc Liêu “Vị mặm phù sa”; Đồng Tháp “Một thời hoa lửa”.

Các đoàn tham gia Hội thi tham gia diễu hành trên một số tuyến đường của thành phố Rạch Giá và dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Mộ và Đình Nguyễn Trung Trực, TP. Rạch Giá. Ngoài ra, tham gia diễn phục vụ nhân dân tại huyện An Biên, Kiên Lương ngày 6 và 7.11.

THẾ HẠNH

 


 

Ý kiến bạn đọc