20 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tranh tài tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024

HIỀN LƯƠNG

VHO - Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024 do Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 26.6 tại Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 20 đơn vị nghệ thuật kịch nói trong và ngoài công lập với 24 vở diễn, sẽ tham gia tranh tài tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024.

20 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tranh tài tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024 - ảnh 1Vở "Điều còn lại" của Nhà hát Kịch Việt Nam, một trong 6 vở diễn giành Huy chương Vàng trong Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021

Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024 do Bộ VHTTDL tổ chức nhằm phát hiện những tìm tòi, sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, tôn vinh những tài năng sân khấu kịch nói, từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp thúc đẩy sự phát triển của sân khấu kịch nói nước nhà dựa trên chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị nghệ thuật. 

Đây cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ, diễn viên kế cận; là cơ hội để nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Năm nay, Liên hoan có 20 đơn vị nghệ thuật Kịch nói trong và ngoài công lập với 24 vở diễn tham dự. 

Mỗi đơn vị được tham gia 1 vở diễn. Trường hợp đơn vị nghệ thuật công lập có nhiều đoàn, số lượng vở diễn có thể tham gia Liên hoan tương ứng với số đoàn. 

Mỗi vở diễn có thời lượng từ 90 phút đến 150 phút, không hạn chế đề tài. Đây là những vở diễn được dàn dựng mới hoặc những vở diễn được phục dựng với đội ngũ sáng tạo mới từ năm 2017 đến nay. Vở diễn chưa tham gia các Cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ VHTTDL, Hội chuyên ngành, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và địa phương tổ chức. 

Liên hoan khuyến khích các vở diễn có nội dung hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”.

NSND Trần Ly Ly, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ, các công tác chuẩn bị cho liên hoan kịch nói năm nay được triển khai chu đáo về kế hoạch tổ chức và đã làm việc, phối chặt chẽ với các bên đơn vị liên quan để tổ chức, với mong muốn sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.

Bộ VHTTDL sẽ trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các vở diễn có chất lượng nội dung và nghệ thuật cao, đạt nhữug tiêu chí trong Quy chế chấm, xét giải. Trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho cá nhân nghệ sĩ biểu diễn. 1 Giải Xuất sắc (nếu có) cho riêng từng thành phần sáng tạo trong các vở diễn tham gia Liên hoan gồm: Tác giả, chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn, thiết kế mỹ thuật (Giải Xuất sắc cho các thành phần sáng tạo không nằm trong số lượng giải thưởng quy định cho vở diễn, diễn viên).