Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bàn giao tác phẩm mỹ thuật sau tu sửa cho Bảo tàng Kaysone Phomvihane

VHO- Trong những tháng qua, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tích cực giúp Bảo tàng Kaysone Phomvihane (Lào) thực hiện công tác bảo quản, tu sửa cho các tác phẩm mỹ thuật bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bàn giao tác phẩm mỹ thuật sau tu sửa cho Bảo tàng Kaysone Phomvihane - Anh 1

Ông Nguyễn Anh Minh (Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) bàn giao tác phẩm "Chân dung Hoàng thân Souphanouvong" cho đại diện bảo tàng Kaysone Phomvihane

Ngày 28.2 tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao 4 tác phẩm mỹ thuật đã được  bảo quản, tu sửa cho Ban phụ trách Bảo tàng Kaysone Phomvihane (Lào). Đây là hoạt động thể hiện sống động tình đoàn kết, hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai bảo tàng, góp phần gìn giữ, kéo dài tuổi thọ cho các tác phẩm nghệ thuật, đồng thời mở ra hướng hợp tác lâu dài, thiết thực giữa hai đơn vị.

Theo ông Nguyễn Anh Minh (Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam), triển khai Biên bản làm việc giữa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Ban phụ trách Bảo tàng Kaysone Phomvihane (Lào) ký ngày 4.12.2017 tại Vientiane, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã triển khai giúp Bảo tàng Kaysone Phomvihane thực hiện công tác bảo quản, tu sửa các tác phẩm mỹ thuật có dấu hiệu bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bàn giao tác phẩm mỹ thuật sau tu sửa cho Bảo tàng Kaysone Phomvihane - Anh 2

Tác phẩm "Chân dung Hoàng thân Souphanouvong" bị xuống cấp trầm trọng trước khi tu sửa

4 tác phẩm được bảo quản, tu sửa lần này có ý nghĩa lịch sử quan trọng và là tặng phẩm của nguyên thủ các quốc gia tặng các lãnh tụ Lào, bao gồm: Tác phẩm “Chân dung Lê Nin”, 1979, gỗ ép; tác phẩm “Chân dung Fidel Castro”, Lal Varez, năm 1980, chất liệu giấy; tác phẩm “Vịnh Hạ Long”, tranh lụa của họa sĩ Trần Đông Lương, chất liệu lụa và “Chân dung Hoàng thân Souphanouvong” năm 1976, của một họa sĩ người Nga, chất liệu sơn dầu.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bàn giao tác phẩm mỹ thuật sau tu sửa cho Bảo tàng Kaysone Phomvihane - Anh 3

Quá trình tu sửa tranh lụa "Vịnh Hạ Long"

Trung tâm Bảo quản, Tu sửa tác phẩm mỹ thuật (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác bảo quản, tu sửa các tác phẩm này. Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết, trước khi tu sửa, cả bốn tác phẩm đều trong tình trạng khẩn cấp, cần nhanh chóng thực hiện công tác tu sửa, bảo quản. Với những nỗ lực cao độ, áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật cũng như có nhiều tìm tòi, tìm kiếm các giải pháp tối ưu, cuối cùng Trung tâm Bảo quản, Tu sửa tác phẩm mỹ thuật của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã giúp khôi phục lại những giá trị cơ bản của các bức tranh trong điều kiện tốt nhất có thể.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bàn giao tác phẩm mỹ thuật sau tu sửa cho Bảo tàng Kaysone Phomvihane - Anh 4

Bàn giao bức tranh "Vịnh Hạ Long" sau khi tu sửa

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bàn giao tác phẩm mỹ thuật sau tu sửa cho Bảo tàng Kaysone Phomvihane - Anh 5

Bàn giao bức tranh "Chân dung Fidel Castro" sau khi tu sửa

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bàn giao tác phẩm mỹ thuật sau tu sửa cho Bảo tàng Kaysone Phomvihane - Anh 6

Bàn giao bức tranh "Chân dung Lê Nin" sau khi tu sửa

Các công đoạn được tiến hành nghiêm túc từ nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng tình trạng tác phẩm đến việc lập phương án và thực hiện công tác bảo quản, tu sửa... đều được tiến hành bài bản, khoa học, đúng tiến độ. Các tác phẩm sau khi được bảo quản, tu sửa, đã phục hồi khá gần với nguyên bản gốc.

Tại lễ bàn giao, ông Sing Thong Sing Ha Păn Nha, Quyền Trưởng ban phụ trách Bảo tàng Kaysone Phomvihane cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, phương pháp làm việc khoa học, cần mẫn của các cán bộ Trung tâm Bảo quản, Tu sửa tác phẩm mỹ thuật, giúp kéo dài tuổi thọ các hiện vật vô giá đang được trưng bày tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam bàn giao tác phẩm mỹ thuật sau tu sửa cho Bảo tàng Kaysone Phomvihane - Anh 7

Các đại biểu tại lễ bàn giao

Dự kiến trong tương lai, cán bộ của Trung tâm Bảo quản, Tu sửa tác phẩm mỹ thuật sẽ sang Lào để tiếp tục giúp bạn thực hiện công tác bảo quản, tu sửa và đào tạo cán bộ cho Bảo tàng Kaysone Phomvihane.

HÀ PHƯƠNG; ảnh: THANH TÙNG

Ý kiến bạn đọc