Quảng Nam:

Triển khai tháng hành động về phòng, chống bạo lực gia đình

KHÁNH CHI
Triển lãm ảnh khoảnh khắc Gia đình hạnh phúc do tỉnh Quảng Nam tổ chức năm 2023
Triển lãm ảnh khoảnh khắc Gia đình hạnh phúc do tỉnh Quảng Nam tổ chức năm 2023

VHO - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm thực hiện Công văn số 474 của Bộ VHTTDL về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2024; Công văn số 1461 của Bộ VHTTDL về triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ).

Triển khai tháng hành động về phòng, chống bạo lực gia đình - ảnh 1

Triển lãm ảnh khoảnh khắc Gia đình hạnh phúc do tỉnh Quảng Nam tổ chức năm 2023

Qua đó, tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình; kế thừa, vun đắp truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới, tiến bộ nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Nội dung tuyên truyền như: Phát động chiến dịch truyền thông theo chủ đề “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”.

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ.

Các biện pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống BLGĐ, ngăn chặn và phát hiện kịp thời hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân BLGĐ. 

Biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống BLGĐ.

Tổ chức các hoạt động truyền thông theo chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2024; tầm quan trọng của văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Ý kiến bạn đọc