Thanh Hoá: Tập huấn tiêu chí xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”

VHO- Ngày 29.5, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội thảo tập huấn triển khai tiêu chí xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023.

Thanh Hoá: Tập huấn tiêu chí xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” - Anh 1

Hội thảo Tập huấn tiêu chí xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN 4 huyện, mỗi huyện chọn 1 xã, mỗi xã 10 hộ tham gia mô hình điểm, gồm các xã: Tiên Trang (Quảng Xương), Hoa Lộc (Hậu Lộc), Nông Trường (Triệu Sơn) và Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa). Đây là những xã đang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 2-4-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Mô hình gồm 5 tiêu chí có là: có ngôi nhà an toàn; có sinh kế bền vững; có sức khỏe; có kiến thức; có nếp sống văn hóa và 3 tiêu chí sạch là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Tại Hội thảo, các đại biểu đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các xã, cấp ủy chi bộ và hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình đã được cung cấp nhiều thông tin về thực trạng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để hiểu rõ hơn các tiêu chí của mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”; đề ra các biện pháp để tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương, cũng như các gia đình sẽ tự đưa ra các giải pháp để thực hiện 8 tiêu chí tại gia đình. Cụ thể, như: Thực hiện mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, những vấn đề đặt ra; vận động nguồn lực thực hiện; Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm của cán bộ hội, hội viên, phụ nữ và cộng đồng, phụ nữ đặc thù về thực hiện các nội dung mô hình gắn các mô hình đã có trước đó, như: “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch"; “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Chi hội phụ nữ tự quản về an toàn thực phẩm”…

Qua Hội thảo, các cấp hội được trang bị thêm những kiến thức về tiêu chí xây dựng nông thôn mới; kỹ năng tuyên truyền, vận động người thân và hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua của tổ chức hội nói riêng và địa phương nói chung; góp phần hoàn thành các tiêu chí trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc