Kiên Giang: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3

VHO- Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Kiên Giang tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3. Thời gian tập trung cao điểm các hoạt động từ ngày 10.3 đến ngày 25.3.

Kiên Giang: Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3 - Anh 1

Hội thi gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2022

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về lịch sử, ý nghĩa của ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3; vai trò, giá trị của gia đình; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trong tình hình mới góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; thu hút sự tham gia, hưởng ứng của toàn xã hội trong tổ chức các hoạt động để chia sẻ, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa; phòng, chống bạo lực gia đình; phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam góp phần đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng; hình thành môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3 năm nay với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”, nội dung tập trung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hiệp Quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và hoạt động của Việt Nam nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3; chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, văn minh, hạnh phúc; nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc; cộng đồng hạnh phúc; phê phán, đấu tranh những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng.

Các đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đơn vị, địa phương như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo in, báo nói, báo điện tử. Tuyên truyền cổ động trực quan: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư. Lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các địa phương; hoạt động tại các thiết chế văn hóa, sinh hoạt CLB “Gia đình phát triển bền vững”, CLB Đờn ca tài tử... Khuyến khích tổ chức các chương trình văn nghệ, hội thi, liên hoan, hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề về chủ đề hạnh phúc (cá nhân, gia đình, cộng đồng, nghề nghiệp…); triển lãm tranh, ảnh, sách chủ đề về hạnh phúc. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3 gắn với các sự kiện của ngành, địa phương, các ngày kỷ niệm trong tháng 3.2023 như ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3), ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3), ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023… Ưu tiên tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên tinh thần yêu thương và chia sẻ; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc