Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn

VHO- Ngày 16.11, tại Hà Nội Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức “Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2023: Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia (KHHĐQG) thực hiện Kinh tế tuần hoàn” với sự tham gia của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, đại diện các đối tác phát triển, Đại sứ, các doanh nghiệp, tổ chức, các trường đại học, Viện nghiên cứu và các chuyên gia đầu ngành về kinh tế tuần hoàn (KTTH).

Trong thời gian qua, vấn đề môi trường, khí hậu luôn được đặt ở vị trí ưu tiên  cao nhất trong chương trình Nghị sự, kế hoạch phát triển của đất nước với mục tiêu  bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng  sinh học và hệ sinh thái. 

Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn - Anh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại Diễn đàn

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Để thúc đẩy KTTH, cần phải có một kế  hoạch rõ ràng, các mục tiêu cụ thể và có sự đồng thuận lớn của toàn xã hội; đồng  thời, cần phải có một hành lang pháp lý cho việc hình thành, phát triển các mô hình  KTTH gắn với trách nhiệm của các thành phần trong nền kinh tế. Nhà nước đóng  vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là động lực trung tâm, các tổ chức và từng người dân  tham gia thực hiện. Những chính sách cụ thể sẽ là bệ đỡ, bệ phóng cho các doanh  nghiệp, khu công nghiệp thực hành kinh doanh tuần hoàn một cách hiệu quả nhất”.

Trong phiên toàn thể, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn  Nhân đã có bài phát biểu nhấn mạnh vai trò của KTTH trong hướng tới phát  triển bền vững và đề nghị các đại biểu chia sẻ, gợi ý bài học kinh nghiệm để tiếp tục  hoàn thiện Dự thảo KHHĐQG thực hiện KTTH, góp phần đưa Việt Nam trở thành  quốc gia đầu tiên trong khu vực ASEAN thiết lập một khung thể chế, pháp luật toàn  diện cho KTTH. 

Tại Diễn đàn, các đối tác trong nước và quốc tế đã cùng thảo luận về Dự  thảo Kế hoạch hành động quốc gia (KHHĐQG) thực hiện KTTH và lộ trình triển  khai. Diễn đàn là cơ hội để trao đổi và thảo luận về cách tiếp cận phù hợp và cơ chế  tài chính để thúc đẩy KTTH tại các ngành, lĩnh vực từ cấp trung ương đến địa phương  nhằm đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về biến đổi khí hậu, bảo  tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, giảm ô nhiễm môi trường. Các mô  hình KTTH được triển khai trong thực tiễn thông qua cách tiếp cận Môi trường – Xã  hội – Quản trị (ESG) là những điển hình cụ thể minh chứng tính hiệu quả trong việc  giải quyết các thách thức toàn cầu mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn - Anh 2

Các đại biểu tham dự Diễn đàn

Các đại biểu  đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Ellen MacArthur  Foundation, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Tập đoàn SCG, Tập đoàn đoàn  Unilever, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) trình bày tham luận và thảo luận chuyên sâu về thúc đẩy KTTH trong các  ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp. 

Bên lề Diễn đàn, Bà Ramla Khalidi, Đại diện thường trú, Chương  trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) khẳng định: “Chúng tôi tin rằng việc xây dựng  một thế giới bền vững, bao trùm và thịnh vượng vào năm 2030 không chỉ là cần thiết,  mà còn khả thi. Thông qua thúc đẩy chuyển dịch sang một nền kinh tế carbon thấp  và kinh tế tuần hoàn, Việt Nam có thể dẫn dắt cũng như định hướng con đường phát  triển nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững thông qua đầu tư vào 03 nhóm  vấn đề chiến lược: thiết kế tốt hơn cho KTTH, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao  vốn con người.” 

Theo ông Roongrote Rangsiyopash, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành SCG  chia sẻ: “Với KHHĐQG thực hiện KTTH, tôi tin rằng  sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam áp dụng chiến lược ESG trong hoạt  động kinh doanh, để tuân thủ theo định hướng mới và cùng nhau nỗ lực vì  một mục tiêu chung. Để thúc đẩy hơn nữa các tác động của KTTH và  tiến trình thực hiện, cần có sự hợp tác liên ngành nhằm đạt được những kết quả lớn  hơn. Chúng tôi mong chờ được cộng tác với các đối tác tại Việt Nam để áp dụng và  thực hành các nguyên tắc ESG, từ đó, thúc đẩy thực hiện KTTH. Mục tiêu  của chúng tôi là cùng nhau tăng trưởng bền vững hơn và lớn mạnh hơn, từ đó tăng  cường năng lực cạnh tranh của khối kinh tế ASEAN trên trường quốc tế”. 

XUÂN QUANG

Ý kiến bạn đọc