Trường Đại học TDTT Đà Nẵng;

Thúc đẩy sinh viên sáng tạo, nghiên cứu khoa học

NGỌC HÀ

VHO - Sáng 10.5, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi sinh viên Nghiên cứu khoa học (NCKH) lần thứ V năm 2024.

Cuộc thi sinh viên NCKH nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH, phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng NCKH độc lập, từ đó góp phần tạo ra tri thức, sản phẩm mới cho xã hội.

Hiện tại, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng có 3 ngành đào tạo hệ đại học, 1 ngành đào tạo trình độ cao học. Sinh viên được phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

Thúc đẩy sinh viên sáng tạo, nghiên cứu khoa học - ảnh 1
Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ V năm 2024

Thực hiện phương châm “Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học”, trường đã có CLB Tiến sĩ, CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học.

Thành lập các nhóm nghiên cứu, đầu tư mua sắm và chuyên giao công nghệ hiện đại, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công bố trên các tạp chí.

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhà trường đã xây dựng, thực hiện, quản lý các chương trình trao đổi sinh viên thực tập với các trường đại học uy tín trong khu vực.

Hoạt động NCKH đã góp phần tạo lập được mối liên hệ, là điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học trong trường hướng dẫn sinh viên tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học để truyền lửa cho thế hệ sau. 

Thông qua cuộc thi, trường Đại học TDTT Đà Nẵng xác định NCKH là nhiệm vụ trọng tâm, nòng cốt trong công tác giáo dục và đảo tạo sinh viên, giúp sinh viên hoạt động trí tuệ  để phát huy trong học tập và trong thực tiễn.

Cuộc thi sinh viên NCKH cũng là dịp tạo dựng và phát triển một môi trường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới và kết quả NCKH của sinh viên, thúc đẩy hoạt động NCKH của sinh viên trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Đồng thời đầy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ giảng viên, sinh viên về vai trò của KH&CN, khuyến khích tỉnh thần say mê NCKH, đổi mới sáng tạo của sinh viên trong trường đại học. Góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.