Quảng Nam sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch trong tháng 3.2024

VHO – Dự kiến, ngày 16.3.2024, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, công bố đúng, đầy đủ các nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quảng Nam sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch trong tháng 3.2024 - Anh 1

Tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký ban hành Kế hoạch công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, mục đích, yêu cầu tổ chức Hội nghị nhằm thực hiện công bố đúng, đầy đủ các nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17.01.2024  nhằm để các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân biết triển khai thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để giao lưu, gặp gỡ và lan tỏa thông tin về tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư của tỉnh Quảng Nam đến với cộng đồng các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, các tỉnh trong khu vực, trong và ngoài nước. Qua đó, thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh trên bàn tỉnh, góp phần khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 16.3.2024 tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Nam, dự kiến có khoảng 400 đại biểu, khách mời, cộng đồng doanh nghiệp tham dự. Tại Hội nghị sẽ công bố và trao  Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17.01.2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dịp này, tỉnh Quảng Nam sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều nhà đầu tư. 

Bên cạnh việc tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh theo Kế hoạch; tỉnh Quảng Nam cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hình thức công bố quy hoạch khác

Quảng Nam sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch trong tháng 3.2024 - Anh 2

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 sẽ tạo động lực phát triển mới cho tỉnh này

Ngày 17.1.2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh Quảng Nam hướng đến mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030; là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt hơn 8%/năm; thu hút hơn 15 triệu lượt khách du lịch…
Tầm nhìn đến năm 2050 Quảng Nam phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững, mang đậm bản chất văn hóa đặc trưng con người xứ Quảng; là trung tâm du lịch quốc tế quan trọng trên cơ sở phát huy tối đa giá trị các di sản văn hóa thế giới và khu dự trữ sinh quyển thế giới…
Quy hoạch xác định rõ quan điểm không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế; phát triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, hài hòa với tự nhiên, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp nhằm giảm thiểu chất thải phát sinh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

THU HOÀI
 

Ý kiến bạn đọc