Phê duyệt Báo cáo quốc gia về thực thi Công ước chống tra tấn

VHO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 9.2.2024 phê duyệt Báo cáo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (Công ước CAT).

Phê duyệt Báo cáo quốc gia về thực thi Công ước chống tra tấn - Anh 1

Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Công an tiến hành hiệu đính bản dịch Báo cáo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về thực thi Công ước CAT và thực hiện các thủ tục đối ngoại cần thiết gửi Báo cáo đến Ủy ban chống tra tấn theo quy định.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cần thiết để chuẩn bị cho phiên trình bày và trả lời trước Ủy ban chống tra tấn.

Công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc tên đầy đủ là Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người là một trong các văn kiện nhân quyền quốc tế và khu vực, dưới sự duyệt xét lại của Liên Hợp Quốc, nhằm mục đích phòng chống tra tấn trên toàn thế giới. Công ước chống tra tấn được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10.12.1984 và có hiệu lực từ ngày 26.6.1987. Công ước chống tra tấn là 1 trong 9 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người của Liên Hợp Quốc.

Việc tham gia vào Công ước Chống tra tấn đã giúp góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tra tấn và các hành vi trái pháp luật khác được quy định trong Công ước, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tra tấn; vấn đề nhân quyền ngày càng được đề cao trong xã hội hiện nay, quyền lợi con người ngày càng được đảm bảo hơn; tiếp tục nâng cao nhận thức, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành, góp phần bảo đảm quyền con người.  

 Việc phổ biến, giáo dục pháp luật của Công ước chống tra tấn đã giúp người dân hiểu được các quyền cơ bản của con người, nâng cao hiểu biết về nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, việc hiểu các quy định của pháp luật sẽ giúp hạn chế phần nào việc vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết kiến thức về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Từ đó, giúp phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tra tấn.

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc