Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại

VHO - Xây dựng Hội Nông dân vững mạnh; khơi dậy khát vọng vươn lên phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Đây là khẩu hiệu hành động của Hội Nông dân Bắc Ninh trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 sắp tới. Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, Đại hội Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh với chủ đề Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển sẽ diễn ra vào ngày 22 – 23.9 với sự tham gia của 230 đại biểu.

Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại - Anh 1

Bà Lê Thị Lệ Tuyết thông tin về Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh

Đến nay tổng số hội viên Hội nông dân là 174.350 hội viên. Toàn tỉnh có tổng số 465.062 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, đã có 399.753 lượt hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu Hộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia BHYT, BHXH được chú trọng; thông qua đại lý của Hội Nông dân thu hút 162.316 người tham gia BHYT hộ gia đình và 1.360 người tham gia BHXH tự nguyện.

Đặc biệt, công tác dạy nghề cho nông dân đạt nhiều thành tựu. Trung tâm Dạy nghề đã hỗ trợ nông dân tỉnh trực tiếp mở được 40 lớp đào tạo nghề cho 1.376 hội viên, nông dân. Sau đào tạo, hơn 80% học viên được giới thiệu việc làm và có việc làm ổn định. Phối hợp liên kết tuyển sinh nguồn đào tạo Thạc sỹ; tư vấn, giới thiệu cho 10.550 lượt hội viên, nông dân về xuất khẩu lao động và du học nước ngoài. Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với các đơn vị dạy nghề trong tỉnh tổ chức đào tạo nghề cho 5.553 hội viên, nông dân.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, cung ứng hơn 9.000 tấn phân bón, chế phẩm sinh học theo phương thức trả chậm; tổ chức 2.525 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cho 207.666 lượt hội viên nông dân. Tổ chức 03 phiên chợ Nông sản an toàn và tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tại 19 hội chợ, triển lãm trong, ngoài tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết cho biết, phương hướng hoạt động của Hội Nông dân trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua lớn của Hội, tích cực vận động và tạo điều kiện cho nông dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành tỉnh có vị trí quan trọng trong tổng thể phát triển nền kinh tế vùng Đồng bằng Sông Hồng và sớm trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, nâng cao hiệu quả hoạt động các phong trào thi đua trong nông dân, trọng tâm là Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại - Anh 2

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của nông dân huyện Gia Bình, Bắc Ninh. Ảnh: Thái Uyên

Các chỉ tiêu được đưa ra ở nhiệm kỳ tới là 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp. 100% cán bộ Hội chuyên trách có trình độ đạt chuẩn theo quy định. 100% cán bộ chi Hội và cán bộ Hội cơ sở được trang bị kiến thức về nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, nghiệp vụ công tác Hội.

Hằng năm, có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 55% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Mỗi đơn vị Hội Nông dân cấp huyện hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 5 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn bằng các hình thức thiết thực (hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở; tặng bò giống sinh sản; giúp đỡ về tư liệu sản xuất, vật tư nông nghiệp, ngày công lao động...).

Đặc biệt, 100% cơ sở Hội triển khai ký cam kết“Nói không với thực phẩm không an toàn” và phấn đấu 100% hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản ký cam kết thực hiện. Phấn đấu trong nhiệm kỳ mỗi đơn vị Hội Nông dân cấp huyện hỗ trợ xây dựng được từ 2 cửa hàng nông sản an toàn trở lên.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, vận động có từ 96% số hội viên trở lên tham gia BHYT hộ gia đình; vận động có từ 3.500 hội viên trở lên tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho 1.000 lao động nông thôn trở lên…

Không khuôn khổ Đại hội Hội nghị “Gặp gỡ, trao đổi giữa Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh với cán bộ, hội viên, nông dân và đại biểu dự Đại hội” được tổ chức nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giúp hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống, tham gia có hiệu quả mục tiêu “phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”…

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc