Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền

VHO – Sáng nay 6.9 tại Lâm Đồng, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Văn phòng Thường trực, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2023.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Quang Thống, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh cho biết: Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị ở địa phương được giữ vững ổn định, không xảy ra các vụ việc, vấn đề phức tạp tạo “điểm nóng” hoặc gây dư luận xấu trong nhân dân. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi của người dân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương, người có công đạt nhiều kết quả tích cực.

Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền - Anh 1

Ông Nguyễn Quang Thống, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Lâm Đồng

Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh nhấn mạnh, đây là Hội nghị quan trọng nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và đặc biệt là cán bộ chủ chốt trực tiếp chỉ đạo, tham mưu, thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Hội nghị phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo vu cáo, xuyên tạc chống phá ta trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và địa bàn Lâm Đồng nói riêng. Qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong tình hình mới, đặc biệt là khi Việt Nam tham gia tích cực và có trách nhiệm với vai trò là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ban Tôn giáo Chính phủ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ trình bày các chuyên đề: “Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo chống phá Việt Nam”; “Công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền trong tình hình mới”.

Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền - Anh 2

Toàn cảnh Hội nghị

Các báo cáo viên đã cung cấp nhiều thông tin cập nhật, kiến thức cơ bản về vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vấn đề đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của Việt Nam khi là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc…; cung cấp thông tin về hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và trên địa bàn Lâm Đồng gắn với từng tính chất đặc điểm cụ thể; chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Quang Thống nhấn mạnh: Thời gian tới, các thế lực phản động, thù địch vẫn triệt để khai thác, lợi dụng để gây sức ép, thúc đẩy các yếu tố “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và kích động số đối tượng chống đối. Vì vậy, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, nhất là các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung triển khai các mặt công tác bảo vệ và đấu tranh về quyền con người trên các lĩnh vực: Triển khai và thực hiện các biện pháp cụ thể để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người; tiếp tục tăng cường sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; đẩy mạnh công tác thông tin - tuyên truyền về quyền con người và đấu tranh với âm mưu hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền chống phá Việt Nam, nhất là trên không gian mạng.

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc